CO MOŻE PREMIER TUSK ?

Prof. Jerzy Przystawa zastanawia się nad tym, czy premier Tusk (POMIMO swoich obietnic, nie tylko PRZEDwyborczych) nie chce, czy nie może sprawić, aby Sejm zajął się reformą ordynacji wyborczej: http://www.asme.pl/123013243924230.shtml.

Podejrzewam, że NIE MOŻE.

Jak niewielka jest jego władza, pokazują telewizja i radiofonia (publiczna i nie tylko), przez cały rok, a zwłaszcza teraz, w czasie częstego nadawania kolęd. Dorobek ludowy Kaszub (premier jest Kaszubem!), ale także innych krain b. zaboru pruskiego (np. Kociewia, Warmii, Mazur, Górnego Śląska) są w programach ogólnokrajowych obecne w ilościach ŚLADOWYCH.

Tak, jak gdyby Polska to były tylko: Podhale i troszkę dodatków z b. zaborów austriackiego i rosyjskiego! Czy mamy przyzwyczaić się do nieobecności ziem b. zaboru pruskiego w Polsce? Kresy Wschodnie są obecne przynajmniej raz na rok, podczas festiwalu specjalnie im poświęconego. Kultura żydowska przy każdej możliwej okazji, zapewne zdecydowanie częściej niż raz na miesiąc. Tylko Kresy Zachodnie – NIE.

Jak gdyby tam (= wzdłuż granicy między b. zaborem pruskim a pozostałymi b. zaborami) była przepaść, osłonięta mgłą, jak to sobie kiedyś wyobrażano kraniec świata. (Mgła zasłania nie tylko b. zabór pruski, ale także – Ziemie Odzyskane.) Aż dziwne, że ktoś jeszcze w ogólnopolskich programach RiTV przypomina o okrągłej rocznicy III Powstania Wielkopolskiego! Bo do NIEpamiętania o tym, że znacznie więcej Polaków w I wojnie światowej uczestniczyło w POLSKICH formacjach o orientacji antyniemieckiej niż w POLSKICH formacjach o orientacji antyrosyjskiej, jesteśmy przyzwyczajani od lat, choćby tylko doborem piosenek z tamtego czasu...

Może po jakimś czasie okaże się, że w II wojnie światowej Armia Krajowa potykała się jedynie z Sowietami, a z niemieckimi formacjami zbrojnymi nie? (Już kiedyś tak głoszono: że AK to "faszystowska" formacja, stojąca "z bronią u nogi", sprzyjająca Hitlerowi i mordująca Żydów tudzież komunistów...) Bo nie będzie wypadało chełpić się walką przeciw-niemiecką?

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: