ERRATA

Errata

w czerwcowym numerze "Orientacji" został zniekształcony fragment mówiący o współpracownikach prosowieckiego Institute for Policy Studies. Winien on brzmieć: "...eks-kandydat na fotel prezydencki - McGovern i główny negocjator ds. rozbrojenia Cartera - Paul Warnke". (to ostatnie nazwisko zostało pominięte).

W innych tekstach chodziło oczywiście o "prawicowość", nie, jak wydrukowano, "pracowitość" premiera Węgier, "narodowościowe" (a nie - "niepodległościowe") spory wewnątrz Gruzji, "wraże" (w sensie ironicznym) teksty Evansa i Novaka na temat Polski.

NATO jest, jak wiadomo "sojuszem" (a nie "sojusznikiem") defensywnym, mowa była też o "ocenie" (a nie "cenie") inicjatywy podjętej przez Podkomisję Paktu.

W kontekście braku zmian w tutejszej kadrze oficerskiej wspomniano o szefie sztabu WP.

W tekście o wojnie nad Zatoką mowa jest o taktycznych broniach jądrowych i pierwszej kadencji Ronalda Reagana. Natomiast bezsensowny traktat amerykańsko-sowiecki na temat broni defen- sywnych znany jest pod skrótem ABM (a nie - ADM).

Przepraszamy.

(Red.)

Orientacja na prawo 1986-1992: