BANDEROZA

W dniach 5-7 grudnia 2008r. miała się odbyć w Głuchołazach konferencja. Miała się odbyć w miejskim domu kultury, a odbyła się w ośrodku sportowym dla młodzieży „Banderoza”. Pan burmistrz wycofał pozwolenie, bo w jego ocenie prelegenci reprezentują tylko jedną orientację. Jako żywo na sali było ponad stu panów, ale i kobiet było sporo. Referentami byli profesorzy, prezesi, specjaliści z różnych przedsiębiorstw, instytucji i ministerstw. Przewodnim tematem wystąpień była polska racja stanu w polityce zagranicznej, obronnej, podmiotowość gospodarcza i ekologia. Wygłoszone były referaty dotyczące górnictwa i energetyki.

Jednakże ze względu na to, że w wystąpieniach wszystkich mówców przewijało się zasadnicze pytanie – jak budować silne państwo aby sprostało obecnym oczekiwaniom społeczeństwa i wyzwaniom współczesnego świata - przedstawiłem tezy dotyczące budowy silnego państwa przez silną gospodarkę. Udział nasz w strukturach Unii Europejskiej i NATO będzie tylko formalny i interesy nasze lekceważone, jeśli państwo nasze będzie słabe gospodarczo. Silniejsze od dokumentów i deklaracji są realne związki gospodarcze z Europą, ze światem. Zobowiązań deklarowanych partnerzy mogą nie dotrzymać, natomiast interesów swoich powiązanych z polską gospodarką będą bronić. Gospodarka polska rozwija się chaotycznie, przypadkowo, bez zdefiniowanej strategii. Od samego początku nie pokazano społeczeństwu różnorodności i kosztów obciążeń po gospodarce socjalistycznej. Kosztem była budowa nieefektywnej i nieodpowiadającej polskim potrzebom gospodarki. Kosztem obciążającym społeczeństwo jest transformacja gospodarki, przystosowanie jej do wymagań ekologicznych i konkurencji. We współczesnych warunkach nie dokonano bilansu zasobów materialnych, technicznych i pracowniczych. Mamy węgiel, mieliśmy rozwiniętą elektroenergetykę, posiadamy inteligentną i przedsiębiorczą kadrę inżynierską z wyróżniającą się światową elitą młodych programistów informatyki. Brak takiej ewidencji zasobów doprowadził do działań w ciemno i przypadkowych. Nie wyznaczono przez to koncepcji i celów rozwojowych, a te decyzje należały do polityków. Radą na to nie są rządy fachowców lub związkowców. Nawet bardzo kompetentni i uczciwi fachowcy preferują dziedzinę, czy też branżę przez siebie znaną, a polska gospodarka nie może być branżowa ani związkowa. Poszczególne branże oraz przedsiębiorstwa nie mogą być „ banderozami „ dla polityków lub związkowców. Polska gospodarka powinna przede wszystkim być odpolityczniona, to znaczy, że interes polityczny powinien przewodzić decyzjom dotyczącym wyboru kierunku rozwoju, ale gospodarka powinna być wyjęta spod bezpośrednich decyzji polityków. Podstawową radą na te dolegliwości jest prywatyzacja, której każda ekipa rządowa dorabia ideologie, że ma być społeczna, sprawiedliwa, powszechna, narodowa, itp. Prywatyzacja ma być szybka, pełna i koniunkturalna. Te dziedziny i przedsiębiorstwa, na które jest popyt należy sprzedawać po najlepszej cenie w okresie koniunktury a te, które nie znajdują nabywców i ich restrukturyzacja jest zbyt kosztowna - sprzedawać inwestorowi strategicznemu nawet za złotówkę lub likwidować. Państwo i społeczeństwo pozbywa się przez to kosztów ich utrzymania i nie podtrzymuje złudnych nadziei zaspokojenia roszczeń pracowników. Istotą oczekiwań pracowników powinno być nie tyle utrzymanie istniejących miejsc pracy, co kreacja nowych.

Państwo nie musi być właścicielem gospodarki aby nią kierować. Wprost przeciwnie, zarządzanie przez państwo przedsiębiorstwami przynosi same straty gospodarcze, polityczne i społeczne. Aby odpaństwowić gospodarkę, przeprowadzić transformację i prywatyzację, potrzebne jest zaufanie rządzących do prowadzących te działania, a społeczeństwa - do rządzących. Potrzebni więc są ludzie z charakterem, którzy nie boją się odpowiedzialności nie tyle przed zwierzchnikiem ile przed społeczeństwem. Niestety mamy koniunkturalistów, których wyobraźnia nie przekracza kadencji wyborczej, a śmiałość decyzyjna – słupka popularności.

Powtarzam, państwo nie musi być właścicielem, żeby kierować gospodarką. Siła państwa wyraża się przez odpowiadające jego woli instrumenty prawne, instytucjonalne, a nawet przymusu bezpośredniego. Narzędziami tymi można inicjować, kierować, kontrolować i przede wszystkim egzekwować. Konsekwentna egzekucja zobowiązań i umów, na przykład prywatyzacyjnych, rodzi zaufanie do państwa i usprawnia dalsze jego działania.

Wybory należą do polityków. Aby zobrazować ich decyzje, przedstawię użytkownikom witryny bliższe im przykłady. Na przełomie wieków, jako szef PSE-Centrum i członek Rady Konsultacyjnej URE, inicjowałem współpracę energetyczną z Litwą i przygraniczną wymianę energii z Białorusią i Ukrainą. Najdroższą energię elektryczną na rubieżach wschodnich, miała zastąpić tania z Białorusi. Działania polityków storpedowały te inicjatywy. Wyjaśniali mi, że górnicy mają cięższe argumenty. A im więcej energii z obcych źródeł, tym mniej polskiego węgla. Teraz mamy wojny „mrówek” z policją na wschodnich granicach, które pozbawione możliwości zarobkowania na własnym wytwórstwie radziły sobie, trochę poniżającym, przewożeniem kilkunastu paczek papierosów przez granicę. Przekonywano mnie również, że budowa „szyny północnej” czy połączeń transgranicznych ze Wschodem jest nieopłacalna, tak jakby opłacalne było utrzymywanie armii i budowa umocnień. Bezpieczeństwo militarne jest kosztowne i sprawdza się w ostateczności. Bezpieczeństwo energetyczne jest kosztowne i sprawdza się na bieżąco, każdego dnia.

To są konsekwencje wyborów i tych zasadniczych, dotyczących ochrony naszego prawa do oparcia bezpieczeństwa energetycznego na rodzimym węglu ze wszystkimi tego konsekwencjami i tymi, wynikającymi ze sztucznie wymuszanych ograniczeń ekologicznych.

No i w tej Banderozie wyszła bonanza, bo takie i podobne moim poglądy wzbudzały trwogę i niepewność polityczną pana burmistrza w niewielkim i sympatycznym miasteczku. A jeśli takich burmistrzów w takich sympatycznych miasteczkach jest więcej, to trwoga ogarnia mnie. A może jest to odwrotnie, ze to „góra” stymuluje takie zachowania burmistrzów?

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: