KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PON

K O M U N I K A T
z II Konferencji Porozumienia Organizacji Niepodległościowych w Głuchołazach
w dniach 5 – 7 grudnia 2008r. p.n. „Przezwyciężyć zmowę Okrągłego Stołu”

Przedstawiciele Porozumienia Organizacji Niepodległościowych zgromadzeni w Głuchołazach w dniach 5-7 grudnia br. na II Konferencji PON zorganizowanej przez Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej z satysfakcją odnotowali ogromne zainteresowanie tematyką konferencji, Wzięło w niej udział ponad trzysta osób z kraju i zagranicy.

Objęta zmową milczenia prawda na temat jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski wymaga pełnego wyjaśnienia. W dyskusjach panelowych poruszano zagadnienia dotyczące życia społeczno-politycznego takie jak: polityka zagraniczna, obronna, gospodarka, kultura, na których zmowa „Okrągłego Stołu” odcisnęła negatywne piętno. W dyskusjach panelowych udział wzięli: Petr Blazek, Aleksander Boroń, Sławomir Cenckiewicz, Jadwiga Chmielowska, Ryszard Czarnecki, Anita Czerwińska, Mirosław Dakowski, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Gwiazda, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Ryszard Kapuściński, Jan Kowalski, Grzegorz Kwaśniak, Artur Michalski, Waldemar Pernach, Janusz Sanocki, Sławomir Skiba, Adam Słomka, Romuald Szeremietiew, Petruska Sustrowa, Piotr Walerych, Grzegorz Waligóra, Marcin Waszczuk, Andrzej Wianecki, Krzysztof Wojciechowski, Lech Wojciechowski, Piotr Zarębski. Referat na konferencję przesłała Hanna Labrenz-Weiss.
Niezbędnym warunkiem przywrócenia wygaszonego po 1989 roku ogromnego entuzjazmu społecznego oraz poczucia dumy z własnego państwa jest kontynuowanie procesu publicznego odkłamywania najnowszej historii naszego kraju.

Przeprowadzona w dniach 5-7 grudnia konferencja otworzyła drogę różnorodnym formom działania.

Porozumienie Organizacji Niepodległościowych powołało koordynatora komisji historycznej - Alfreda Znamierowskiego. Jan Szkutnik odpowiadać będzie za prace związane z gromadzeniem dokumentacji historycznej.

W sferze działalności dotyczącej ustawodawstwa koordynatorem ds. kontaktów z komisjami sejmowymi została Cyntia Harasim.
Porozumienie Organizacji Niepodległościowych upoważniło Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej do prowadzenia spraw związanych z upamiętnieniem czynu braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków oraz do powołania komitetu honorowego na rzecz ufundowania projektowanej przez OSPN tablicy.

Konferencja PON przyjęła rezolucje w sprawie:
- polskiej polityki wschodniej,
- geotermii,
- poszanowania wolności słowa i innych swobód obywatelskich,
- kontynuowania emisji programu telewizyjnego „Pod prąd”.
Analizy i opracowania dotyczące podsumowania wyników konferencji zostaną opublikowane w styczniu przyszłego roku.

PON Jadwiga Chmielowska Koordynator
OSPN Jerzy Łysiak Prezes

Archiwum ABCNET 2002-2010: