KOMUNIKAT KPN

Konfederacja Polski Niepodległej
Biuro Prasowe KPN www.kpn-1979.pl
40-098 Katowice, ul. Młyńska 21, skr. pocztowa 1544

KOMUNIKAT
W dniu wczorajszym zakończyła obowiązywanie ustawa Sejmu "o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego" (z 23 lutego 1991 znowelizowana w końcu 2007r.)

Ustawa umożliwiała osobom represjonowanym w PRL wystąpienie o unieważnienie nielegalnych decyzji władz komunistycznych oraz o wystąpienie o odszkodowanie (w przypadku strat wymiernych) oraz o zadośćuczynienie.
Niektórzy zwolennicy okrągłego stołu uzyskali już w przeszłości spore odszkodowania (np. Janusz Pałubicki) ale były to szczególne wyjątki.

Obecna ustawa uchwalona dzięki współpracy PiS i PO działała tylko rok i ograniczyła wysokość jakichkolwiek roszczeń do zaledwie jednego tytułu (nie można uzyskać zadośćuczynienia i za internowanie i za aresztowanie) do wysokości łącznej 25 tysięcy złotych (w przypadku długoletniego więzienia lub utraty zdrowia czy życia to śmieszna suma). Podyktowane to było rzekomo obawą o budżet państwa. Niesłusznie, wniosków złożono mniej niż 50% spodziewanych (poszkodowani nie lubią sędziów którzy ich skazywali), a sądy ze swojej strony niezwykle skąpo przydzielały odszkodowania.

Przeciwko wnioskodawcom prowadzono obrzydliwą kampanię medialną hipokryzji pod hasłem ochrony budżetu państwa. Równocześnie tysiące oprawców pobiera od lat comiesięczne (nie jednorazowe) ogromne nienależne świadczenia, które tysiące razy przekraczają obecną hojność Rzeczypospolitej. W tej sytuacji tylko jeden sąd przyznał rekompensatę powyżej 25 tysięcy złotych. Rzadko media wspominają o różnicy życia między katami i ich ofiarami. Do dziś nie załatwiona zostaje arcyważna w analogicznej materii kwestia zwrotu Polakom majątku zagrabionego przez okupantów oraz deubekizacja instytucji publicznych.

Dla przedstawienia naszego stanowiska przesyłamy wniosek o zadośćuczynienie złożony przez Przewodniczącego Konfederacji Adama Słomkę – jako listu otwartego.

Z poważaniem
Rzecznik Prasowy
/-/ Krzysztof Fijałkowski
2008-XI-19

Archiwum ABCNET 2002-2010: