19. CYTAT MIESIĄCA

CYTAT MIESIĄCA

17 lipca propagandowy organ pani Łuczywo zamieścił taką enuncjację:

,-

... Deklarację Założycielską Ruchu Obywatelskiego - Akcja Demokratyczna. Nie oznacza to, że „Gazeta Wyborcza" stanie się, organem tego czy jakiegokolwiek innego ugrupowania. W naszym zespole są dziennikarze o różnych poglądach. Naszym celem jest wydawanie dobrej gazety niezależnej.

Zespół "Gazety Wyborczej”

Fantastyczne!!! Dobry kawał w notatce redakcyjnej na pierwszej kolumnie to niewątpliwie dowód niezależności. W tym wypadku niezależności wobec rozsądku Czytelników.

Gratulujemy!

Orientacja na prawo 1986-1992: