17. POLSKA - jaka będzie Jej przyszłość?

POLSKA - jaka będzie jej przyszłość

Odczyt pod takim właśnie tytułem został wygłoszony 15 czerwca br. w Pully koło Lozanny przez członka Rady Politycznej Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość" i redaktora "Onp" p. Witolda Missalę. Odczyt odbył się na zaproszenie Centrum Historii i Perspektyw Wojskowości w Pully oraz Stowarzyszenia Oficerów kantonu Vaud.

Kilka słów o Centrum Historii i Perspektyw Wojskowości (CHPM). Zostało ono powołane do życia w 1976 roku do prowadzenia badań naukowych oraz w celu pielęgnowania pamięci o generale Guisanie - dowódcy armii szwajcarskiej z czasów ostatniej wojny, ostatnim generale tej armii.

CHiPM ściśle współpracuje z Ośrodkiem Historii Wojskowości Uniwersytetu w Montpellier oraz ze Szwajcarskim Towarzystwem Historii i Nauk Wojskowych i Służbą Historyczną Armii.

Zaproszenie do wygłoszenia odczytu wynikało z dwóch uzupełniających się przesłanek. Po pierwsze - było ono wyrazem zainteresowania rozwojem sytuacji politycznej w Polsce i chęcią poznania tematu "z pierwszej ręki". Po drugie - stanowiło element w długim ciągu wysiłków wyższych sfer gospodarczych Szwajcarii skierowanych na prezentowanie młodym ludziom przygotowywanym do brania odpowiedzialności za państwo i gospodarkę w swoje ręce innego spojrzenia na problemy polityczne Europy i świata. Innego niż wynieśli z opanowanych na ogół przez środowiska lewicowe szkół i uczelni, i także innego od przedstawianych na co dzień przez zachodnie mass-media, podobnie ogarnięte "chorobą lewicowości”.

Sam odczyt obejmował następującą problematykę: scena polityczna Polski przed wprowadzeniem stanu wojennego, w czasie jego trwania i obecnie, trudności na drodze tworzenia systemu demokratycznego w Polsce na skutek monopolizowania układu politycznego przez komitety obywatelskie, obecność komunistów w życiu politycznym, nadzieje i obawy społeczeństwa polskiego, stan i perspektywy polskiej gospodarki. (w) .

Orientacja na prawo 1986-1992: