MIKOŁAJ LIZUT MA PRZEPROSIĆ JERZEGO TARGALSKIEGO

23 października 2008 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie przeciwko Mikołajowi Lizutowi o naruszenie dóbr osobistych Jerzego Targalskiego. Sąd skazał Mikołaja Lizuta na opublikowanie na koszt własny na jednej z czterech pierwszych stron „Gazety Wyborczej” oświadczenia w ramkach o wymiarach 15 na 15 cm i treści:

„W artykule Pt. „Czyściciel eteru” opublikowanym w dodatku do „Gazety Wyborczej” „Duży Format” w dniu 23 kwietnia 2007 r. opisując pana Jerzego Targalskiego użyłem sformułowań go ośmieszających i poniżających w oczach czytelników, naruszających jego cześć. Jednocześnie podałem nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomej odmowy zatrudnienia pana Jerzego Targalskiego w Radio Wolna Europa i przypisałem mu złożenie donosu na pana Jana Nowaka Jeziorańskiego w związku z tą odmową. Z ubolewaniem przyznaję, że nie zachowałem wymaganej od dziennikarza rzetelności podczas przygotowania powyższego artykułu, kierując się emocjami. Przepraszam tym samym pana Jerzego Targalskiego za opublikowanie zniesławiającego artykułu oraz wszystkich Czytelników, których wprowadziłem w błąd. Mikołaj Lizut”

Oraz na zwrot Jerzemu Targalskiemu kosztów sądowych w wysokości 977 zł z natychmiastowym rygorem wykonania.

Wyrok jest nieprawomocny. Został wydany in absentia, ponieważ pozwany mimo dwukrotnego prawidłowego dostarczenia pozwu i wezwania na sprawę, pozwu nie odebrał i na sprawę się nie stawił.

Archiwum ABCNET 2002-2010: