Władze gruzińskie zamierzają wnieść skargę na Rosję do sądów w Hadze i Strasburgu

Грузинская власть собирается внести иск против России в суда Гааги и Страсбурга

Грузинская власть собирается внести иск против России в суда Гааги и Страсбурга.

Об этом заявил министр юстиции Ника Гварамиа.

Иски касаются фактов вооруженного нападения на Грузию и ее мирное население.

По словам Гварамиа, грузинская власть использует все международные механизмы, чтобы содеянное варварство не осталось безнаказанным и были применены все возможные правовые санкции.

Что касается санкций, по словам министра, это может быть как материальная, так уголовная ответственность.

http://www.interpressnews.ge/index.php?lang_id=RUS&sec_id=250&info_id=23...

Władze gruzińskie zamierzają wnieść skargę na Rosję do sądów w Hadze i Strasburgu

Władze gruzińskie zamierzają wnieść skargę na Rosję do sądów w Hadze i Strasburgu. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Nika Gvaramia.

Skargi dotyczą faktu zbrojnej napaści na Gruzję i jej ludność cywilną.

W myśl wypowiedzi Gvaramii, władze gruzińskie wykorzystają wszystkie mechanizmy międzynarodowe, aby dokonane barbarzyństwo nie uszło bezkarnie i aby zastosowane zostały wszystkie możliwe sankcje prawne.

Odnośnie do sankcji, zgodnie z wypowiedzią ministra, może to być zarówno odpowiedzialność materialna, jak i karna.

http://www.interpressnews.ge/index.php?lang_id=RUS&sec_id=250&info_id=23...

Archiwum ABCNET 2002-2010: