LIST DO PREZYDENTA

Szanowny Pan

Lech Kaczyński
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,

W interesie Polski jest bezwarunkowe poparcie Gruzji.
Jeśli Rosja wygra w tym konflikcie, to stworzy precedens do podobnych kroków wobec wszystkich krajów byłego imperium sowieckiego.

Dowodem na roszczenie sobie prawa do mieszania się w wewnętrzne sprawy innych państw jest zachowanie się Rosji podczas negocjacji w sprawie Tarczy Antyrakietowej.

Rosja wzmocniona pacyfikacją Gruzji, przystąpi do działań ofensywnych przeciwko Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie i Polsce. Konflikt na Zakaukaziu, to przede wszystkim możliwość zablokowania przez Rosję dostaw do Europy paliw z Azerbejdżanu i Azji Środkowo- Wschodniej.

Największym zagrożeniem dla naszej niepodległości jest próba wciągnięcia Polski w prorosyjskie lobby. Będzie do tego dążyć potężna agentura rosyjska usadowiona we wszystkich sferach życia publicznego. Niepodległość państw powstałych po rozpadzie ZSRR jest gwarantem niepodległości Polski! Każdy kto to lekceważy przyczynia się do powrotu naszej ojczyzny w orbitę Moskwy.

Apelujemy do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o:

- podjęcie sprawy Gruzji na forum międzynarodowym,

- zmontowanie dyplomatycznego sojuszu regionalnego państw zagrożonych przez Rosję, w obronie Gruzji,

- poparcie inicjatywy wprowadzenia korpusu sił międzynarodowych na tereny objęte konfliktem zbrojnym na terytorium Gruzji, z żądaniem natychmiastowego wycofania się wojsk rosyjskich,

-wysłanie pomocy humanitarnej i medycznej do Gruzji,

- utworzenie mostu powietrznego do transportu rannych.

Jadwiga Chmielowska
Koordynator
Porozumienia Organizacji Niepodległościowych

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: