INFORMACJA O UWOLNIENIU LIDERA KPN -PIERWSZEGO WIĘŹNIA SĄDU CYWILNEGO RP

W dniu 31.07. /czwartek/ zwolniony został z Aresztu Śledczego Przewodniczący KPN Adam Słomka. Został pozbawiony wolności na mocy decyzji Sądu CYWILNEGO dnia 17 .07. br:

jako podstawę aresztowania /pretekst/ podano niestawienie się 15 miesięcy temu A.Słomki ur. w Szczecinie na rozprawie sądowej.

NIGDY JESZCZE W HISTORII SĄD CYWILNY NIE ARESZTOWAŁ PRZYWÓDCY OPOZYCYJNEJ ORGANIZACJI,

A CZY KTOŚ SŁYSZAŁ O ARESZTOWANIU W TAKIM TRYBIE KOGOKOLWIEK ? Dyrekcja aresztu twierdzi, że to precedens w III RP.

Przypominamy, iż 17.07 br zakończył się uniewinnieniem proces karny przewodniczącego KPN /oskarżonego, oto że sfałszował własny podpis, wytoczony na podstawie ekspertyzy biegłej z biura kryminalistyki... MO i SB PRL/. W trakcie trwania procesu począwszy od 01.07. br funkcjonariusze policji wielokrotnie nie wpuścili do budynku Sądu w Katowicach pl. Wolności obywateli RP pragnących skorzystać z prawa do udziału w rozprawie. Nie wpuszczono również żony Beaty Słomka, jest to skandaliczny precedens po 1956 roku. Podobnie odmówiono dziennikarzom utrwalania przebiegu rozprawy "ze względu na ważny interes społeczny" /sic!/. Działanie sądu oraz funkcjonariuszy jest jawnym złamaniem konstytucyjnej zasady jawności procesów. Dlatego 2.07 2008 w Prokuraturze w Katowicach złożono stosowne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Po aresztowaniu Dyrektor Aresztu przyznał liderowi KPN status WIĘŹNIA POLITYCZNEGO na podstawie art. 107 kkw.

Powodem formalnym był fakt braku podstawy prawnej pozbawienia wolności na jakiejkolwiek decyzji Sadu. /pozostałe dwa sprostowania Sądu także w załączeniu, to z 17 wydane już po aresztowaniu oraz ostatnie doręczone już po zakończeniu kary aresztu.

W załączeniu także zażalenie A.Słomki /ur. w Cieszynie/ na aresztowanie, które objaśnia stan sprawy.

Skargi na bezprawne działanie władz RP zostały złożone do instytucji międzynarodowych.

Dzisiaj odbyła się też manifestacja KPN przed budynkiem Sądu.

Z poważaniem
Rzecznik Prasowy

Katowice, 2008-07-31

Archiwum ABCNET 2002-2010: