OŚWIADCZENIE

Dociekanie prawdy, także w historii najnowszej, jest prawem i powinnością każdego wolnego narodu. Od lat w pełni korzystają z niego państwa sąsiednie, wśród nich Niemcy poprzez działanie Instytutu Gaucka. Polacy, wielokrotnie wykazując rozwagę i mądrość, zasługują na taki sam szacunek do siebie jak inni. Władzy nie wolno, wobec własnego społeczeństwa, okazywać wzgardy blokowaniem dostępu do wiedzy. Wolność badań naukowych daje równe prawa wszystkim badaczom. Nic nie stoi na przeszkodzie, by z niej korzystali, podejmując także tematy trudne. Instytut Pamięci Narodowej w obecnej postaci, wielce zasłużony w kształtowaniu nowoczesnego patriotyzmu, w duchu partnerstwa z innymi narodami, daje szanse wszystkim badaczom, muszą tylko chcieć podjąć pracę i mieć odwagę podpisać się własnym nazwiskiem pod jej wynikiem. Nie wolno zaprzepaścić dotychczasowego dorobku Instytutu pochopnymi decyzjami.

24 czerwca 2008

Lista osób podpisanych pod oświadczeniem w sprawie obrony
wolności badań naukowych

1 Teresa Baranowska członek prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” przed 13.12.1981, internowana , członek KPN do 1984r. działaczka struktur podziemnych Katowice
2 Regina Barczyk działaczka struktur podziemnych „Solidarności”, więzień polityczny Zabrze
3 Antoni Bartyński członek Prezydium WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie, szef grupy Tyczyn SW Hermanowa
4 Magdalena Biernacka sympatyk „Solidarności” Kraków
5 Aleksander Biernacki sympatyk „Solidarności” Kraków
6 Wojciech Biernacki drukarz pism podziemnych „S” Kraków
7 Krystyna Blachaczek działaczka podziemia „Solidarności”, internowana w stanie wojennym Katowice
8 dr Wojciech Błasiak dr nauk humanistycznych, działacz „Solidarności” na Wydziale Nauk Społecznych U. Śl. w latach 1980-1989 Dąbrowa Górnicza
9 Hubert Błaszczyk podziemie, więzień polityczny /4 lata/ Świebodzin
10 dr Mirosława Błaszczyk -Wacławik dr filozofii, działaczka struktury podziemnej „S” Tychy
11 Adam Borowski więzień polityczny lat 80-tych, działacz podziemia, obecnie Honorowy Konsul Republiki Iczkeria Warszawa
12 Jan Bożek przewodniczący Komitetu Strajkowego Kopalni „Manifest Lipcowy” w grudniu 1981r. więzień polityczny stanu wojennego odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski /16.12.2006/ Jastrzębie Zdrój
13 Maria Bożko działaczka struktur podziemnych „S” Jasienica/wcześniej JastrzębieZdrój
14 Romuald Bożko członek Komitetu Strajkowego w grudniu 1981, działacz struktur podziemnych „S” dwukrotny więzień polityczny Jasienica/wcześniej JastrzębieZdrój
15 prof. dr hab. inż.Marek Brodzki Politechnika Śląska Gliwice
16 Krysztozf Bzdyl Członek założyciel KPN Kraków, członek kierownictwa Obszaru II KPN /1979-1984/ Kraków
17 Jadwiga Chmielowska członek Zarządu MKZ Katowice i ZR Śląsko -Dąbrowskiego NSZZ ”Solidarność” /1980-1981/, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego SW, przewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego SW, koordynator Porozumienia Organizacji Niepodległościowych, Sosnowiec
18 Bogusław Choina działacz „Solidarności”, więzień polityczny stanu wojennego Gliwice
19 Jadwiga Choina członek „Solidarności”, współpracownik podziemnej „S” Gliwice
20 Małgorzata Choina sympatyk „S” Gliwice
21 Aleksandra Cieślińska działaczka „Solidarności”, internowana Chorzów
22 Mariusz Cysewski Konfederacja Polski Niepodległej Katowice
23 Bożena Cząstka - Szymon dr nauk humanistycznych, działaczka podziemnej „S” więzień polityczny, zwolniona z pracy Katowice
24 Edward Czerneszewicz przewodniczący Delegatury ZR „Solidarności” w Bytomiu, więzień polityczny stanu wojennego Szwecja
25 Barbara Czyż działaczka struktur podziemnych, dwukrotnie internowana, poseł na Sejm RP I kadencji Mysłowice
26 dr Stanisław Dłuski Uniwersytet Rzeszowski, pisarz i poeta
27 Bogdan Drągowski więzień polityczny stanu wojennego obecnie Niemcy
28 Tadeusz Drzazgowski Delegatura Regionalnej Komisji Wykonawczej „S”, Solidarność Walcząca Wrocław - Katowice Milicz
29 Robert Dyja członek Solidarności Walczącej, członek Zarządu Stowarzyszenia Pokolenie Katowice
30 Marian Dzięcioł działacz struktur podziemnych „S”
31 Lesław Frączek przewodniczący „Solidarności” Informatyków Polskich /1981/, członek Komitetu Strajkowego w grudniu 1981r długoletni członek SW, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Katowice
32 prof. dr hab. Zbigniew Gaciong Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa
33 Józef Gałuszka działacz struktur podziemnej „S” przewodniczący Komitetu Strajkowego w 1988r, więzień polityczny Jastrzębie Zdrój
34 Adam Giera działacz „Solidarności”, internowany w stanie wojennym, uczestnik regionalnych zjazdów podziemnej „S”, delegowany do Krajowej Komisji Wykonawczej, wiceprzewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S” 1998-2002 Olkusz
35 prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar działacz podziemnego NZS, profesor Akademii Ekonomicznej w Katowicach Katowice
36 dr n. med. Anna Gołba Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice
37 dr hab. n. med.Krzysztof Gołba Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice
38 dr n. med. Stanisław Gołba działacz podziemnych struktur „Solidarności” Katowice
39 prof. dr hab. inż.Krzysztof Gosiewski profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Gliwice
40 Tomasz Górski działacz podziemnego NZS lat 80-tych, członek Stowarzyszenia Pokolenie Katowice
41 prof. dr hab.Teresa Grabińska Wrocław
42 Piotr Hlebowicz Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży, przewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego SW Kalwaria Zebrzydowska
43 Jacek Jagiełka wiceprzewodniczący MKZ Katowice /przed 13.12.1981/ Katowice
44 Andrzej Jakubiec Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” /podz./ Gliwice
45 Tadeusz Janas członek struktury podziemnej ”S” więzień polityczny Chorzów
46 Krystyna Jankowska ekonomistka Inowrocław
47 Teresa Jasińska-Brodzka dr filozofii ,internowana w stanie wojennym przedstawiciel Komitetu Helsińskiego w Polsce na woj. katowickie /1984-1989/ Katowice
48 Janusz Kamocki dr etnografii, żołnierz AK i NZW, więzień polityczny Kraków
49 Waldemar Kapłon członek Komitetu Strajkowego w grudniu 1981 i w 1988r, działacz struktur podziemnej ”S” więzień polityczny, aktualnie : współzałożyciel koła Stowarzyszenia Obrony Polski i Rozwoju Jastrzębie Zdrój
50 Jarosław Kapsa działacz podziemia więzień polityczny Częstochowa
51 Ewa Klich w „Solidarności od 1980 r., delegat na II i III Zjazd Krajowy „Solidarności”, dyrektor ekonomiczny w Zakładzie Przewozów i Spedycji Sp. z o.o. wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Olkusz
52 Paweł Kilarski działacz podziemnego NZS, prawnik Bielsko Biała
53 Józefa Kogut działaczka Solidarności Walczącej i OKOR, rolnik Podole gm. Przecław
54 Antoni Kopaczewski przewodniczący MKZ Rzeszów /1980-1981/, przewodniczący SW Oddział Rzeszów, radny miasta Rzeszowa Rzeszów
55 Zbigniew Kopczyński przewodniczący NZS Politechniki Śląskiej 1981 Katowice
56 Janusz Kopera członek Wojew. Komitetu Założycielskiego /WKZ/ NSZZ RI „Solidarność” Region Rzeszów, szef Grupy Przecław SW, członek Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników Biały Bór gm. Przecław
57 Władysław Kostrzewski działacz „Solidarności” od 1980 r. do nadal, internowany w stanie wojennym, działacz struktur podziemnych Gliwice
58 Stanisława Kraus działaczka podziemnej Delegatury RKW w Jastrzębiu Zdroju, posłanka na Sejm RP Jastrzębie Zdrój
59 Helena Krimmel członek „Solidarności” od 1980 roku do nadal Kraków
60 Marta Krimmel sympatyk „Solidarności” Kraków
61 Roman Krimmel członek „Solidarności” 1980-1987 Kraków
62 Zbigniew Kupisiewicz redaktor strajkowego biuletynu Huty
Katowice „Wolny Związkowiec”, więzień polityczny Dąbrowa Górnicza
63 Marian Krzaklewski poseł na Sejm, więzień polityczny lat 80-tych, twórca AWS, działacz podziemia Gliwice
64 Wojciech Kusy działacz struktur podziemnych „S”, internowany w stanie wojennym Zabrze / Essen
65 Zofia Kwiatkowska - Dublaszewska Solidarność Walcząca , były więzień polityczny /5lat/ Australia
66 prof. dr hab. n.med.Hubert Kwieciński Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa
67 Andrzej Lignarski przewodniczący NZS w Akademii Rolniczej w Rzeszowie /1980-1981/ członek SW Rzeszów
68 Czesław Lipka Legion Polski/organizacja podziemna/ więzień polityczny /4,5 roku/ Australia
69 Adam Liwochowski działacz NZS lat 90-tych, Wiceprezes WFOŚ w Katowicach Katowice
70 Michał Luty internowany w stanie wojennym, działacz struktur podziemnych, więzień polityczny,wiceprezydent m. Katowice: 2000-2002 i 2006 –2008 r. Katowice
71 dr inż. Jerzy Łoik działacz ruchu podziemnego „Solidarności /1982-1986/ Gliwice
72 Krzysztof Łucyk Regionalna Komisja Koordynacyjna „S”, redaktor naczelny biuletynu RKK „PUNKT” Bytom
[b]73 Grzegorz Maderski[/b] działacz struktur podziemnych „S”, więzień polityczny Sosnowiec
74 Robert Majka Solidarność Walcząca Przemyśl
75 Zofia Mańka Legion Polski /organizacja podziemna/ Rybnik
76 Kazimierz Michalczyk Delegatura /podziemna/ Regionalnej Komisji Wykonawczej „S” Solidarność Walcząca, obecnie SOLIDARITY WITH SOLIDARITY, Towarzystwo Solidarność Berlin
77 Adam Mokanek działacz struktur podziemnych „S”, przewodniczący KS w 1988 r. Jastrzębie Zdrój
78 Przemysław Miśkiewicz działacz podziemnego NZS, więzień polityczny, Przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie Katowice
79 Władysław Morawski fotoreporter Katowice
80 Michał Narolski Legion Polski Bytom
81 Jan Nebesio szef pododdziału SANOK SW Sanok
82 Aleksandra Niewiara dr n. humanistycznych, Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Śląski Sosnowiec
83 Adam Nikodem Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna /podz./, były więzień polityczny Bytom
84 Walentyna Nikodem żołnierz AK, więzień KL Auschwitz Bytom
85 Anna Nikodem - Przekupniowa Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna były więzień polityczny Bytom
86 Piotr Nowaczyk Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna były więzień polityczny Siemianowice Śląskie
87 Andrzej Nowak działacz struktur podziemnych „S” Essen
88 prof.dr hab.Iwona Nowakowska - Kempna Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko Bielsko, w „Solidarności” od 1980 wstanie wojennym w nieformalnej grupie podziemnej Bielsko Biała
89 Zbigniew Nylec Legion Polski /org. podziemna/ Bytom
90 Grzegorz Olejarczyk działacz struktury podziemnej „S” Zabrze
91 Janina Olejarczyk działaczka struktury podziemnej „S” Zabrze
92 prof. dr hab. n.med. Grzegorz Opala ŚUM, Delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, członek Regionalnych Struktur Podziemnych „S” Katowice
93 Lech Osiak członek KS w 1980 r. jeden z założycieli „S” w kopalni ”Manifest Lipcowy” współzałożyciel Komitetu Obrony Solidarności w Jastrzębiu, więzień polityczny /1985-86/, org. radia „S” Jastrzębie, rzecznik prasowy MKS w 1988r Jastrzębie Zdrój
94 Janusz Ostrowski działacz struktur podziemnych, internowany Dąbrowa Górnicza
95 Wanda Papierzańska Legion Polski Żory
96 Ryszard Papierzański Legion Polski Żory
97 Maria Pernach Grupa Polityczna /Baza/ 1982-1990/ Warszawa
98 Waldemar Pernach Grupa Polityczna /Baza/ 1982-1990/ Warszawa
99 Zenon Pigoń poseł na Sejm RP X kadencji-ObywatelskiKlub Parlamentarny Bytom
100 Piotr Pietrasz działacz NZS lat 90-tych, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Katowice
101 Barbara Piwowarczyk, nauczycielka, członek „Solidarności” Kraków
102 Irena Piwowarczyk rolnik Sąsów k/Ojcowa w. małopolskie
103 Józef Piwowarczyk sympatyk „Solidarności” Kraków
104 Ryszard Pluta Legion Polski Żory
105 Piotr Poborski dr n. przyrodniczych, działacz podziemnej „S”, dwukrotnie internowany Gliwice
106 Andrzej Pokorski Legion Polski, więzień polityczny /3,5 roku/ Australia
107 Tomasz Polewko działacz NZS w Akademii Ekonomicznej w Katowicach przed 13.12.1981, internowany Chorzów
108 Jadwiga Ponikiewska Legion Polski /1982-88/ Nowa Kuźnia
109 Brunon Jerzy Ponikiewski Legion Polski, więzień polityczny /3 lata/ Australia
110 Barbara Pozzi Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Bytom
111 Piotr Pyzik działacz NZS , internowany, Gliwice
112 Witold Raczyński przedsiębiorca Bytom
113 prof. zw. Alicja Ratuszna Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski Gliwice
114 Andrzej Rozwód SW pododdział Tarnobrzeg, członek Stowarzyszenia Represjonowanych Hrubieszów 81 Tarnobrzeg
115 Jadwiga Rudnicka współzałożycielka MKZ Katowice /1980r/ poseł na Sejm RP I kadencji, senator RP VI kadencji Gliwice
116 Marek Rudnicki MD, PhD, FACS, Profesor of Surgeryi University of Ilinois Chicago
117 Maria Rybka-Gołba dr n. med., działaczka podziemnej „Solidarności” Katowice
118 Tadeusz Rzepa działacz podziemnej „S” członek KomitetuStrajkowego w 1988r. delegat do MKS Jastrzębie Zdrój
119 Ryszard Samsel działacz „Solidarności” współzałożyciel koła Obrony Polski i Rozwoju Jastrzębie Zdrój
120 Stefan Sarwa członek Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ”S” ,więzień polityczny Dąbrowa Górnicza
121 Henryk Sawicki działacz „Solidarności” Australia
122 Irena Serafin redaktor. podziemnego pisma „Głos Śląsko – Dąbrowski, więzień polityczny Gostyń
123 Zbigniew Siemaszko działacz podziemia antykomunistycznego KPN i SW, dwukrotnie internowany Gliwice
124 Zbigniew Sirko kolporter wydawnictw podziemnych Bytom
125 Adam Słomka Konfederacja Polski Niepodległej Katowice
126 Leopold Sobczyński działacz „Solidarności”, internowany w stanie wojennym Jastrzębie Zdrój
127 Czesław Sobierajski działacz „Solidarności”, internowany w stanie wojennym, poseł na Sejm RP trzech kadencji /1989-2001/, obecnie prezes Śląsko - Dąbrowskiego Towarzystwa Gospodarczego, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Województwa Śląskiego Rybnik
128 Mirosław Stroczyński przewodniczący Komitetu Strajkowego Kopalni „Ziemowit”, w grudniu 1981r.więzień polityczny /wyrok 7 lat/ Sydney
129 Helena Strzała Redaktor podziemnego pisma ”Głos Śląsko - Dąbrowski”, więzień polityczny Gostyń
130 Mirosław Swatek uczestnik inicjatyw Studenckiego Komitetu Solidarności, członek Komitetu Obrony Solidarności /1982-89/ Jastrzębie
131 Elżbieta Szczepańska, internowana w stanie wojennym, Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ ”S” Region Śląsko - Dąbrowski /podz./ Australia
132 Janusz Szkutnik działacz Solidarności Walczącej i Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników/OKOR/, antykwariusz Rzeszów
133 Krystyna Szkutnik działaczka Solidarności Walczącej i Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników /OKOR/, współpracownik Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, księgarz Rzeszów
134 Zbigniew Szołomicki działacz „Solidarności”, internowany w stanie wojennym Gliwice
135 Jadwiga Szterk działaczka podziemnej Solidarności, internowana w stanie wojennym Zabrze
136 Nina Szymanowicz Regionalna Komisja Koordynacyjna Gliwice
137 Andrzej Światek -Brzeziński Legion Polski Rybnik
138 Krzysztof Śmieja działacz podziemia, Poseł AWS 1997-2001, prawnik, Tarnowskie Góry
139 Kazimierz Świtoń założyciel Wolnych Związków Zawodowych, sekretarz MKZ Katowice /przed 13.12.1981/, internowany, więzień polityczny Katowice
140 Marcin Tatoj działacz NZS lat 90-tych, pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej Katowice
141 Maria Turkowska - Luty dr n. humanistycznych, współzałożycielka Wszechnicy Górnośląskiej Katowice
142 Grzegorz Wacławik działacz struktury podziemnej „Solidarności” Tychy
143 Teresa Wawer - Ponikiewska Legion Polski Katowice
144 Helena Wojtowicz działaczka podziemnej „Solidarności”, internowana w stanie wojennym Gliwice
145 Edward Wróblewski Solidarność Walcząca Gliwice
146 Mirosław Zabierowski prof. dr hab. n. ekonomiczno - społecznych Wrocław
147 Witold Zajączkowski działacz struktur podziemnych Gliwice
148 Grażyna Zaremba działaczka Solidarności od 1980 roku - nadal Katowice
149 Jacek Zommer „Solidarność” Huty ”Katowice” redaktor ”Wolnego Związkowca” Dąbrowa Górnicza
150 Helena Żabicka sympatyk „Solidarności” Zabrze
151 Adam Żabicki działacz podziemnych struktur „Solidarności” więzień polityczny Zabrze
152 Bogusław Żuk Legion Polski Żory
152 Elżbieta Seferowicz dr n. med., członek Prezydium ZR Śląsko -Dąbrowskiego NSZZ ”S”, przed 13.12.1981, internowana, członek struktur podziemnej „S” poseł na Sejm RP X i I kadencji Zabrze

Archiwum ABCNET 2002-2010: