MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI NSZZ „S” 1980-81r. INOWROCŁAW

.

Ruch Antykomunistyczny: