POROZUMIENIE PRASOWE ''SOLIDARNOŚĆ ZWYCIĘŻY”

Utworzyli we wrześniu 1982 roku w Nowej Hucie Marian Stachniuk (biuletyn „Solidarność Zwycięży”) i Jerzy Karpińczyk (biuletyn „Montinowiec”). Motto organizacji: „Aby nie zatracać się w biernym oporze, ale wspomagać go czynem”. Główne cele zawiązanej struktury konspiracyjnej: współpraca informacyjna, pomoc poligraficzna w sytuacjach awaryjnych i dodruk doraźny, koordynacja kolportażowa, wspomaganie w zdobywaniu deficytowych materiałów poligraficznych takich jak papier, farba drukarska, emulsje, blachy, matryce białkowe. PP”SZ” pomagało również osobom poszukiwanym przez służbę bezpieczeństwa (ukrywanie) oraz rodzinom osób represjonowanych przez reżim. Pod koniec 1982 roku ścisłą współpracę z PP”SZ” rozpoczął biuletyn Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” – Kurierek „B” (Józef Mroczek, Piotr Hlebowicz, Jerzy Orzeł, Teofil Wojciechowski). W lutym 1983 roku Kurierek „B” wszedł w strukturę PP”SZ” jako oficjalny jej uczestnik (świadczy o tym fakcie wzmianka w nr. 9). W następnych miesiącach do PP”SZ” przystępują: „Solidarność Zwycięży – Rzeszów” (Krystyna i Janusz Szkutnikowie oraz Antoni Kopaczewski), „Feniks” (Tarnów), „Ceglorz” (Poznań – Jakub Pietrzak), „Żądło” (Leżajsk – Roman Sroka), „Solidarni Konin” (Paweł Kotlarski), „Nowa Huta” (Joanna i Stanisław Zgórscy, Andrzej Zgórski, Beata Windak). Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży” drukuje także „Dodatek Polityczny”, Dodatek Historyczny”, „Kłos”. Do lipca 1986 roku strukturą kieruje Marian Stachniuk, po jego aresztowaniu koordynację działań PP”SZ „ przejmują Piotr Hlebowicz i Piotr Warisch. Uwięzienie Stachniuka nie miało żadnego wpływu na działalność PP”SZ”, struktury organizacji nie zostały naruszone. Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży” wydawało 13 swoich tytułów w 7 miastach Polski, udzielało pomocy w druku 29 redakcjom prasy podziemnej w różnych regionach Polski. Po 1985 część uczestników PP”SZ” związała się z organizacją „Solidarność Walcząca”. Główna drukarnia PP”SZ” znajdowała się w Zagórzanach koło Gdowa (posiadłość Hlebowiczów) zbudowana w formie bunkra pod koniec 1983 roku. Drukarnia „WILNO” im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” pracuje nieprzerwanie do połowy 1993 roku.

Oprócz gazet i ulotek, PP”SZ” wydawało również okazjonalnie kalendarze, znaczki pocztowe i książki, by poprawić swą bazę finansową na stałą i efektywną działalność.

Akcje Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”: Od samego początku PP”SZ” angażowała się w skoordynowane akcje, których było współinicjatorem. Oto niektóre z nich:
- 31 sierpnia 1982 wraz z „Montinowcem, „Wolnym Głosem Solidarności” i „13 Grudnia” PP”SZ” wydaje wspólny numer gazety.
- 26 września 1982 – PP”SZ „ wraz z „Solidarnością Walczącą” wzywają do zorganizowania „Czarnego Marszu” dla upamiętnienia ofiar z Lubina (31 sierpnia 82). Marsz przyciągnął tysiące ludzi.
–Od listopada 1983 PP”SZ” przeprowadza masowe akcje bojkotu komunistycznych wyborów (aż do 1989 roku).
– Od czerwca 1985 PP”SZ” na łamach gazety „Solidarność Zwycięży” rozpoczyna prezentację niektórych nurtów niepodległościowych istniejących w Polsce (m. in SW, KPN, RSA).
- W maju 1986 rusza zmasowana akcja na rzecz poparcia dla walczącego Afganistanu („Solidarność z Afganistanem”). W akcji przyjęły udział redakcje i środowiska: PP”SZ”, Kluby Mysli Robotniczej, „Solidarność Walcząca”, „Baza”, „CDN”, „Głos Wolnego Robotnika”, „MKK Wola”, LDP”N”, MKS Nowa Huta i TKRH. Wydano wspólny numer gazety w wielu tysiącach egzemplarzy, ulotki i plakaty.
-Pomoc wydawnicza (druk gazet i ulotek) na strajk w Nowej Hucie (koniec kwietnia, początek maja 1988)

Ludzie Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” (lista ciągle uzupełniana):

Kraków – Nowa Huta:
Marian Stachniuk, Jerzy Karpińczyk, Piotr Warisch, Ewa Tarnawska – Wiejacha, Andrzej Tarnawski, Władysław Głowa, Elżbieta Ziemniak, Zbigniew (Edward) Nowak, Zbigniew Budzowski, Adam Bujak, Ryszard Lasia, Marek Biesiada, Krzysztof Ochel, Fryderyka i Maciej Łazarów, Marek Nobis, Maria Noga, Mariola Ostrowska – Zakrzewska, Piotr Hlebowicz, Jerzy Hlebowicz, Anna Hlebowicz, Jan Hlebowicz, Irena Strzałkowska, Witold Bator, Zdzisław Stanisławczyk, Maria Cieślawska, Stanisław Zgórski, Andrzej Zgórski, Joanna Zgórska, Beata Windak, Krzysztof Ochel, Joanna i Jan Bryjakowie, Aneta i Stanisław Pietruszkowie, Stanisława Florkowska, Zdzisław Kusyk, Zbigniew Kostecki, Paweł Tarnawski, Tomasz Wiejacha, Agnieszka Wiejacha, Józef Baran, Lucyna Lubańska, Jerzy Wróbel, Janina Jadwiga Chmielowska (Sosnowiec), Piotr Bielawski (Wrocław), Jan Seń (Wrocław), Stefan Morawiecki (Wrocław), Aurelia i Jerzy Lemańscy (Wrocław). Księża: Kazimierz Jancarz, Adolf Chojnacki, Kazimierz Puchała (Gruszów)

Bochnia – Brzesko – Tarnów:
Anna i Józef Mroczkowie, Jerzy Orzeł, Teofil Wojciechowski, Krzysztof Szwiec, Zdzisław Wachel, Zbigniew Rojek, Wacław Niemirski, Tadeusz Jagielski, Jolanta i Stanisław Kurniki, Barbara Jakacka.

Konin:
Paweł Kotlarski, Małgorzata Joachimiak, Wojciech Pęgiel, Ryszard Stachowiak, Dariusz Lewicki, Ewa Zaleska, Wojciech Zaleski, Jarosław Pieczątkiewicz, Wiesław Olejnik, Ewa derbiszewska – Kotlarska, Tomasz Sędłak, Janusz Kukieła, Lech Stefaniak, Tomasz Dorożyński.

Poznań
Jakub Pietrzyk, Małgorzata Pęgiel, Maria Palacz, Romuald Bogdasiewicz, Mariola Wojtasik, Paweł Kotlarski, uczestniczyła także matka zastrzelonego w 1956 roku Romka Strzałkowskiego.

Rzeszów:
Krystyna Szkutnik, Janusz Szkutnik, Andrzej Kucharski, Maria Fludzińska, Sławina Kargol, Stefan Wójcik, Krystyna Dziobek, Jacek, Maciej, Adam Dziobkowie, Janusz Kopera, Antoni Kopaczewski,

Leżajsk – Brzóza Królewska:
Roman Sroka

Ruch Antykomunistyczny: