Stowarzyszenie Osób Represjonowanych Hrubieszów ‘ 81

W więzieniu hrubieszowskim powstał raport, który w zamierzeniu autorów miał zrelacjonować warunki życia, jakie stworzono więźniom politycznym w PRL po wprowadzeniu stanu wojennego oraz walkę tych więźniów o, odrębny i humanitarny sanitarny status.

„Hrubieszowianie” mieli nadzieję, że taki dokument przyczyni się do prawnego uregulowania statusu więźnia politycznego w PRL – „raz na zawsze”. Sądzili, iż wykazując, że:

1. Warunki życia i sposób traktowania z jakimi zetknęli się zwłaszcza na początku swej kary były niehumanitarne, poniżające godność ludzką, wyniszczające zarówno w sensie fizycznym jak i psychicznym.
2. Te niegodne warunki, jakie im zapewniono są nie do zniesienia dla ludzi, których jedyna wina było to, że aktywnie zabiegali o społeczne i narodowe prawa Polaków w swojej Ojczyźnie.
3. To, czego domagają się jako więźniowie polityczni jest realne w tym sensie, że de facto osiągnięte, choć często kosztem ogromnych cierpień.
4. Więzienie nie przestaje być więzieniem nawet, gdy więźniom politycznym przyznaje się humanitarne warunki życia i prawo do zachowania i rozwoju osobowości.
5. Potrafią zyskać dla swojej sprawy sojuszników wystarczająco wrażliwych, by chcieli i wystarczająco wpływowych, by mogli doprowadzić do sformalizowania tego co oni, więźniowie, z takim trudem osiągnęli.

KONTAKT bezpośredni:

      Krzysztof Wianecki
      tel. 600-538-631
      e-mail:kwianecki@onet.eu
      Skype: krzysztof.wianecki

Ruch Antykomunistyczny: