MKZ NSZZ „S” 1980-81r. Przewodniczący ZR Rzeszów

.

Ruch Antykomunistyczny: