Grupa Polityczna „Baza”

Syntetyczny opis działalności przedstawiony będzie retrospektywnie. Natomiast nasze idee, poglądy i poruszane tematy, aby wiernie je ukazać i uniknąć posądzenia o konfabulację, zaprezentujemy (przedstawimy) w oparciu o cytaty, wycinki i kwestie zaczerpnięte z poszczególnych artykułów BAZY.

Ruch Antykomunistyczny: