Federacja Młodzieży Walczącej

Federacja Młodzieży Walczącej powołana została do życia w Warszawie pod koniec czerwca 1984 roku. Jednym z pierwszych regionów deklarującym chęć rozwijania struktur FMW był Gdańsk. Już 24 października 1984 r., niezależnie od warszawskiej FMW, rozpoczęła działalność - początkowo jedynie w IX LO - Gdańska Federacja Młodzieży Walczącej (GFMW). Kolejnym miastem był Kraków i tak ruszyła lawina, która doprowadziła do rozwinięcia się struktur Federacji na terenie całej polski...

Trzeba jednak podkreślić, że Federacja wyrosła i przetrwała przez tyle lat głównie dzięki wsparciu ze strony różnych grup młodzieży, ich aktywności i aprobacie. Często istniejące już wcześniej środowiska podporządkowywały się strukturom Federacji jednocześnie pozostając przy swoich nazwach, strukturach i charakterach działalności.

Na stronie: http://fmw.org.pl/ przedstawiono dokładny opis tych wydarzeń, zaczerpnięty między innymi dokumentów historycznych publikowanych w prasie podziemnej, prac magisterskich jak i dokumentów zachowanych w IPN-ie.

Ruch Antykomunistyczny: