Towarzystwo Solidarność Berlin

Edward Klimczak
Przewodniczący “Towarzystwa Solidarność”
Wydawca dwutygodnika “Pogląd” (później miesięcznika)
Berlin Zachodni 1982-1991

Towarzystwo Solidarność

Fragment § 2 Statutu Towarzystwa

Zrzeszenie jest ponadpartyjne i realizuje w swojej działalności wyłącznie cele użyteczności publicznej, jakimi są:

1. Popieranie niesienia pomocy dla osób prześladowanych z przyczyn politycznych, rasowych i religijnych, dla uchodźców i wysiedleńców, przede wszystkim z krajów bloku wschodniego, a w szczególności z Polski.
2. Propagowanie tolerancji w dziedzinie kultury oraz rozpowszechnianie idei porozumienia miedzy narodami w celu pokojowego ich współistnienia.(…)
3. Propagowania zbliżenia kulturowego, pomiędzy narodami, a w szczególności miedzy Polakami a Niemcami.(…)
4. Popieranie ruchów demokratycznych w krajach totalitarnych, przede wszystkim w Polsce i krajach Bloku Wschodniego.(…)
5. Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez uświadamianie i popularyzowanie idei demokratycznych i kultury politycznej. W tym celu:
6. Zrzeszenie rozprowadza swoje czasopismo „Pogląd” / „Meinung” w kraju i za granica. Zadaniem czasopisma jest informowanie o tendencjach rozwojowych w Polsce i w państwach totalitarnych , przede wszystkim tych które należą do Bloku Wschodniego, jak również ma na celu stworzenie forum dla prześladowanych, wysiedleńców oraz uchodźców z tych krajów.(…)
7. Zrzeszenie ma zamiar dokonywać analiz sytuacji w krajach totalitarnych, poprzez organizowanie sympozjów i wykładów oraz publikowanie ich rezultatów w celu informowania opinii publicznej.(…)

„Pogląd” ukazywał się od stycznia 1982 roku ( do października 1982 roku, jako „Biuletyn Informacyjny” Komitetu Obrony Solidarności) i była niezależną publikacją Towarzystwa Solidarność e.V. – zrzeszenia zarejestrowanego w Berlinie Zachodnim mającego na celu obronę prawa do zakładania niezależnych związków zawodowych oraz obrony praw człowieka w Europie Wschodniej.

więcej tutaj: http://www.poglad-berlinwest.de/

Ruch Antykomunistyczny: