Polska Partia Niepodległościowa

Polska Partia Niepodległościowa formalnie powstała 22 stycznia 1985 r. - tę datę, rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r., wybrali założyciele partii, organizacji tworzonej w konspiracji i stawiającej sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Ruch Antykomunistyczny: