Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego

http://www.zwposw.za.pl

SERDECZNIE WITAM!

Z największą przyjemnością w imieniu własnym, jak i całego zarządu Australijskiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego ( The Polish Political Prisoners Association Of 1981-1989), mam zaszczyt zaprosić wszystkie nasze koleżanki i kolegów, byłych więźniów politycznych, osoby represjonowane, oraz wszystkich zainteresowanych, do odwiedzania naszej strony internetowej.

Związek nasz został powołany do życia na Zjeździe Założycielskim w YARRAGON (VIC.) w dniu 27 stycznia 2008roku.
Za cel nadrzędny postawiliśmy sobie rejestrację Związku zgodnie z prawem australijskim, i cel ten został przez nas osiągnięty dnia 18 kwietnia 2008r.
Zostaliśmy zarejestrowani w Australii jako „THE POLISH POLITICAL PRISONERS ASSOCIATION OF 1981-1989.” Incorporation No: INC9889241

Mamy przygotowane dyplomy członków honorowych Naszego Związku dla byłych więźniów okresu stalinowskiego. Chociaż w tak skromny sposób chcemy oddać Cześć i Honor dla naszych starszych kolegów, którzy kiedy wymagała tego Nasza Ojczyzna, nie zawahali się z narażeniem swego życia i zdrowia stanąć w jej obronie. Konserwatorzy zabytków Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wykonują dla naszego związku przepiękną Księgę Pamięci do której będziemy wpisywać nazwiska naszych zmarłych Kolegów i Koleżanek.

Dzisiaj natomiast otwieramy swoją własną stronę internetową.
Osiągnięcie przez nas tylu rzeczy w tak krótkim czasie nie byłoby możliwe bez pracy całego Naszego Związku jak i pomocy Naszych Przyjaciół.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Pani Agacie Pukiewicz jak i Panu Marcinowi Błaszczykowi za wydatną pomoc przy rejestracji naszego związku.

Za wykonanie przepięknego logo naszego związku jak i wzoru dyplomu dla byłych więźniów okresu stalinowskiego serdecznie dziękuję Panu Sebastianowi Sawickiemu.
Mojemu Przyjacielowi kustoszowi BUW mgr Jurkowi Siedleckiemu serdecznie dziękuję za chęć ufundowania naszemu związkowi przepięknej Księgi Pamięci.

Za stworzenie naszej strony internetowej serdeczne podziękowania przesyłam grafikowi komputerowemu Panu Andrzejowi Bartusik, jak i moim Przyjaciołom z konspiracji Zbyszkowi Nylec i Jurkowi Brunowi Ponikiewskiemu. Jeszcze raz Wszystkim serdecznie dziękuję.

W imieniu całego zarządu Naszego Związku zapewniam że nasza strona internetowa będzie stroną całkowicie apolityczną.
Prawo do dyskusji na naszej stronie będzie miał każdy bez względu na swoje zapatrywania i poglądy.
Bezwzględny zakaz publikacji będzie obejmował tylko tych którzy by chcieli propagować faszyzm lub komunizm.
Naszą ambicją jest aby nasza strona internetowa jednoczyła Polaków ale nigdy ich nie dzieliła.

Serdecznie Wszystkich Pozdrawiam.

Przewodniczący Australijskiego Oddziału ZWPOSW 1981-1989.
Czesław Lipka.

Ruch Antykomunistyczny: