ODSUNĄĆ IGNORANTÓW OD SŁUŻB SPECJALNYCH - BO SZKODZĄ POLSCE

Patrioci w Polsce prześladowani są przez ignorantów-politykierów nie mających przeważnie nic pozytywnego do powiedzenia w dziedzinie, za którą się z tak pewną miną biorą.

Koronnym przykładem jest tutaj p. poseł Konstanty Miodowicz opowiadający (przy okazji "Sprawy Bączka") przed mikrofonami mediów androny o "rozhermetyzowaniu polskich służb specjalnych przez Ministra Antoniego Macierewicza". Widać, że p. Kostek nie czytał podstawowego dzieła w dziedzinie, za którą się tak nieporadnie a jednak z niepohamowaną lubością bierze: "Archiwum Mitrochina", wydanego publicznie z inspiracji brytyjskich służb wywiadu. (Świetna analogia do wydania przez Macierewicza książki Anatolija Golicyna "Nowe kłamstwa zamiast starych", no i do upublicznienia przez Pana Prezydenta R.P. - "Raportu WSI". Zagrożenia kontrwywiadowcze są w państwach NATO upubliczniane! Państwa szukają w ten sposób wsparcia świadomych stanu rzeczy obywateli w walce ze śmiertelnymi zagrożeniami).

Gdyby Miodowicz czytał "Archiwum Mitrochina", to by wiedział, że w okresie powojennym sowieckie służby wywiadowcze KGB i GRU zwerbowały i/lub umieściły z sukcesem, niewykrytych do czasów dotarcia i analizy "Archiwum Mitrochina" do Wielkiej Brytanii (w latach 90.), w samej Fracji - około 300 a we Włoszech - nawet więcej bo 400 swoich tajnych współpracowników. Byli oni ulokowani przeważnie w kluczowych miejscach administracji obu krajów. Jeśli tak się rzecz miała z obu dużymi państwami NATO (we Włoszech w cieniu poważnych podejrzeń /nigdy nie obalonych!/ znalazł się nawet premier Prodi, znany też z działalności na najwyższym szczeblu w Unii Europejskiej), to na ile osób należy szacować zasób agentury sowieckiej, obecnie rosyjskiej w Polsce: 2 tysiące, czy raczej 3 tysiące osób (włącznie z agentami "uśpionymi")? Bo przecież o wiele łatwiej było umieścić Związkowi Sowieckiemu, a potem Rosji swoich agentów w "sojuszniczej" Polsce, niż - mimo wszystko w państwach NATO - we Francji, czy we Włoszech. Jeśli nasi "specjaliści od służb specjalnych", tacy jak pp. Miodowicz czy Graś tego nie widzą, nie chcą zobaczyć, walczą z takim poglądem, jak ze "spiskową teorią dziejów" (nota bene ulubiony bonmot przeciwników lustracji i dekomunizacji), tym samym działają przeciwko żywotnym interesom nie tylko Polski, ale także naszych sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego i z Unii Europejskiej. (Tak też są w np. NATO oceniani, gdzie ich ślepota wobec "światła ze Wschodu", została już, a jakże, zauważona).

Cel pp. Graś i Miodowicz - zdaje się już mają osiągnięty: histerycznie przyjmowana w Polsce przez część klasy politycznej baza wyrzutni (nieuzbrojonych) anty-rakiet, element "Tarczy"... powstanie w Wielkiej Brytanii (przez co zwiększy się jeszcze bardziej bezpieczeństwo Europy Zachodniej). Zaś Polska będzie miała być może mniej szczęścia: pozostanie w "szarej strefie" (gray zone), państw NATO "drugiej kategorii", poddanych, jak Węgry Gyurcsany'ego bezwstydnej, masowej i totalnej penetracji morderczych - w dosłownym znaczeniu - rosyjskich służb specjalnych. Dzięki współczesnym działaniom "specjalistów", którzy walczą z "Tarczą", jak ich poprzednicy ("Zieloni") w latach 80. przeciwko pociskom typu "Cruise" i "Pershing".

Czyżby pp. Graś i Miodowicz byli aż tak zieloni?

Czy należy to przypisać słabemu oczytaniu głównych ekspertów PO od służb specjalnych? Czy jakimś innym uwarunkowaniom? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Fakt jest faktem, że p. poseł Konstanty Miodowicz (co jest znakomicie udokumentowane w Internecie - łatwo znaleźć) miał kilka lat temu bardzo poważne trudności w rozróżnieniu (publicznie) pomiędzy - historyczną postacią - generałem Curtisem LeMay'em (twórcą lotnictwa strategicznego Stanów Zjednoczonych) a kontrowersyjnym politykiem amerykańskim Lyndonem La Rouche'm. Jednego brał za drugiego - a to przecież abecadło, wydawałoby się dla ludzi wywiadu - aby takie jawne, łatwo dostępne dane mieć - jak to się mówi - w małym palcu.

Na tym tle - zaprezentowane przez p. posła Konstantego Miodowicza - jego żałosne mamrotania o "rozhermetyzowaniu służb" brzmią szczególnie niewiarygodnie, by nie powiedzieć wręcz - bombastycznie i - po prostu - komicznie.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: