KOMUNIKAT

My, niżej podpisani uczestnicy zgromadzenia Środowisk Opozycji Antykomunistycznej w Warszawie w dniu 15 marca 2008 r oświadczamy, że wycofujemy swoje podpisy z listy uczestników tego spotkania i zabraniamy posługiwania się nimi przez wszelkie osoby i organizacje, które są w jej posiadaniu.

Nie zamierzamy wspierać niedemokratycznych inicjatyw Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej, jak również akceptować milcząco zawieranych porozumień, poza naszymi plecami. Nasze starania, by poszerzyć Grupę Roboczą o przedstawicieli różnych środowisk opozycji, jako reprezentantów całego środowiska, pozostał bez echa. Nie godzimy się, aby Stowarzyszenie Wolnego Słowa przypisywało sobie rolę przedstawiciela całego podziemia niepodległościowego i wykorzystywało nasz autorytet .

Podpisane porozumienie o współpracy z dnia 30 kwietnia 2008 pomiędzy SWS - em a tzw. Konwentem I „Solidarności” z L. Wałęsą na czele, jest przekroczeniem wszelkich norm przyzwoitości. Takich inicjatyw swoim autorytetem wspierać nie zamierzamy.

„Solidarność Walcząca”,
Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, oddział Australia,
Legion Polski,
Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”,
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników,
Ruch Wolnych Demokratów,
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych „Hrubieszów 81”

Sławomir Karpiński
Tomasz Szostek
Andrzej Jaworski
Radosław Sikora
Andrzej Werter
Jacek Guzowski
Antonina Komorowska
Krzysztof Wianecki
Adam F. Wojciechowski
Piotr Hlebowicz
Brunon Jerzy Ponikiewski

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: