Mehmedalija Bojić - Historija Bosne i Bosnaka - streszczenie

Mehmedalija Bojić, Historija Bosne i Bośniaka, Sarajevo 2001, s. 637

W latach 1961-1972 pisali o Muzułmanach jako narodzie: Muhammad Filipowić, Hamdija Ćemerlić, Avdo Humo, Atif Purivatra, Nusret Redżić, Hamdija Pozderac, Kasim Suljević, Midhat Begić, Branko Mikulić, i inni (s.247)

Jesień 1972 (okres demokratyzacji)- stanowiska stracili: Avdo Humo, Osman Karabegović i Hajri Kapetanović - krytykowali za brak demokracji w ZKBiH i społeczeństwie.

Humo dowódca partyzancki.

1975 Tuzlański proces - porachunki partyjne i walka o władzę, 6 skazanych na 27 lat w sumie, w tym Humo, inny dowódca Paszaga Mandżić-Murat (s.248)

JAk Fikret Abdić byli z Cizinskej krajny, Hamdija Pozdrac, wiceprzewodniczący Predsjednisztva Jugosławii, zwolennik Konstytucji z 1974 r., czł. Komisji d/s nowej konstytucji;

Hakija Pozderac - czł. Rady Federacji, aresztowany z Abdiciem.

Na miejsce Hamdiji - wybrany Dizdarević.

Akcja serbska - s.250

Serbowie - naród muzułmański wymyśliła partia i Tito; Propaganda: D. Czoszić, pisarz Milorad Pavić, Milorad Ekmeczić, Bogdan Maglić, Aleksandar Popović Z CNRS Paris, Darko Tanasković i inni.

Maglić - komsomolec i twórca serbskiego lobby w USA.

Stworzyła narody: czarnogórski, muzułmański, macedoński.(s.254)

Skład KC ZKBiH wybrany na X Kongresie (1989): 32 Serbów, 26 Muzułmanów, 11 Chorwatów, 11 Jugosłowian, i jeden inny (s.257) w 1981 roku 47 proc. czł. ZKJ było narodowości serbskiej, 14,65 chorwackiej, muzułmańskiej ok. 8 proc..

1989/1990 konflikt Marković - serbski blok

20-22 styczeń 1990 kongres ZKJ tez większość delegatów BiH i Macedonii.

Wyniki ZKJ

SK CzG - 83 - 64 proc.

SK S (SPS) - 194 - 45,8 proc.

ZK Mac - 31 - 17,2 proc.

SK-SDP Hr - 73 -23,6 proc.

SK-SDP Sl. - 38 - 17,5 proc.

Sekretariaty d/s obrony narodowej SAO Krajiny, Romaniji i Płn.-Wsch. Bośni powstały.

Milan Babic stwierdził, że Serbia będzie się rozciągała do lewego brzegu (obale) Neretwy - Vreme, 29 stycznia 1992

Radovan Karadżić - Durmitor W Czarnogórze, nienawidził miasta i „Turków”, V, 326

20 listopada 1991 odbyła się narada Karadżić i gen Simović oraz inni w sprawie wojny w BiH. V,329 za D. Gajić, Srpska vojska, 1992.mjr Gvozden, komendant TO Romaniji, wszyscy pod d-two TO Sarajewo

W skład Herceg-Bosna weszły: Brczko, Gradaczac, Jajce, Bugojno, Gornji Vakuf, Travnik, Kakanj, Jablanica, Konjic, Mostar i Stoc- V,331.

I Kongres SDA w Sarajewie - 29 listopada-1 grudnia 1991: Komitet Główny - 101 osób, Komitet Wykonawczy - 25, przewodniczący i trzech zastępców, na całym świecie 1 mln członków.-V,335

Tudjaman-Milo marzec 1991, w kwietniu już w prasie:

granica dolina Neretwy do Konjica, przed Sarajewem do Kreszewa i doliną Bośni.

Paraga: Chorwacja do Driny - V,338

Srbska narodna obnova, Mirko Jović o dołączeniu: Slavonii, Baranii, zachodniego Śremu, Srpska krajina, wschodnia i stara Hercegowina, Romanija, Północno-Wsch. Bosnia.V,338

Tudjamn - jesli wielka Serbia, to my kwestię Chorwatów poza Chorwacją poruszymy - w BBC 12 lipca 1991, wtedy Zulfikarpaszić proponuje porozumienie Serbom V, 348.

16 lipca 1991 HDZ BiH mówi o podziale otwarcie w prasie.

Ivan Dziurić (Djurić) szef Markovicia na Serbię, prof. UBelgradzkiego.

16 lipca 1991 spotkanie A.Z. i M. F. z szefami SDS: Karadżiciem, Nikolom Koljeviciem, Momczilom Krajisznikom, 23 lipca powiadomili o porozumieniu Izetbegovicia, był obecny i rozmowy z MBO i SDS ale zażądał wciągnięcia HDZ, wyszedł. Opublikowano w końcu lipca, BiH republika w nowej Jugosławii-V,351.

Draszković w liście z 23 października 1991 do Izetbegovicia - o ratowaniu pokoju: BiH w federacji z Macedonią oraz Serbią i Czarnogórą - V,363

Oddziały ochotnicze Szeszelja, Białe Orły Dragoslava Bokana, Serbskie Sokoły Siniszy Vuczinicia, Tygrysy Raznjatovicia, Duszan Silni Jovicia, - 10 grudnia 1991 okrojona Prezydium Jugosławii podporządkowało JNA -V,392

Hasan Efendić, pierwszy komendant Republikańskiej TO mianowany po 6 kwietnia 1992 dotychczasowy szef TO Sarajewa, pomagali mu pułkownicy Serb Jovan Divjak i Chorwat Stjepan Sziber - 500 oficerów JNA tworzyło ArBiH w Sarajewie i Tuzli w 1992 roku - V,394

Pierwsze działania od agresji JNA w marcu 1992

Konferencje:

Lizbona - 21-22 lutego 1992

Bruksela - 7-9 marca 1992

Sarajewo - 16-18 marca 1992

Blaż Kraljevic szef HOS Paragi w BiHu w kwietniu kontrolowali Zachodnią Hercegowinę, Bosansku posavinu (Bosanski Brod, Derventa, Odżak) i część środkowej Bośni (okręg Zenicy, Travnika, Bugojna) - V,398, po jego zabiciu w sierpniu 1992, HOS wchodzi w skład HVO. W HOS byli tez muzułmani Początek kwietnia 1992 w formacjach zbrojnych: 55-80 tys. Chorwatów,

Początek czyszczenia Semberiji koniec marca 1992 - Bijeljinie - Raznatović -V,405

INTERMARIUM: