Meier - notatki

MACEDONIA 1972 zwolniony Krste Crvenkovski 26-28 listopad 1989 X zjazd KZM - wybór Petara Goszeva, funkcjonariusz zz, koniec grupy Lazara Koliszevskiego. Zezwolono na wielopartyjność - koniec 1989, wiosna 1990 partie, 24 września 1990 Sobranje wyznacza wybory na 11 listopada 1990 (wybory 12 listopada i 9 grudnia 1990-III,286). 120 w tym: WMRO- 38 (37-III,286), ZSDM - 31, Andow-11 (18-III,286), Albańczycy-17 (25-III,286), inni-8, koalicja ZSDM, liberałów Andowa (Markovicia) i Albańczyków 17 stycznia 1991 Gligorov wybrany prezydentem przez Sobranije (w odstawce od 1978) Nikola Kljuszew, prof. ekonomii, 20 kwietnia 1991 ZKM-Partia Demokratycznej Przemiany w ZSDM, pod kierownictwem Goszewa. 8 września 1991 referendum o niepodległości z prawem przystąpienia do związku suwerennych państw Jugosławii. 20 listopada 1991 Konstytucja przyjęta. Luty-marzec 1991 Gligorow uzyskuje wycofanie JNA. umowa 27.03.1992 gen. Nikola Uzelac. Koniec 1991 Slobo proponuje Mitsotakisowi podział Macedonii -I,193.

INTERMARIUM: