CUDZYSŁÓW

Niedokładne cytowanie w mediach wypowiedzi wybranych osób może wypaczać ich sens.
Konsekwencje takiego działania są różne – można budować w oczach opinii publicznej nieprawdziwy obraz osoby, która jest „cytowana”, odbierać jej poprzez to dobre imię, budzić w odbiorcach negatywne emocje i sprawiać, że poczują się obrażeni lub nie spodoba im się wypowiedź, która w istocie nie miała miejsca. Można też na odwrót - tonować, wybielać lub usprawiedliwiać skandaliczne wypowiedzi nie do końca dokładnie „cytowanych” osób.

Działanie takie może być spowodowane błędem - dziennikarz, któremu brak obiektywności, słyszy to, co chce usłyszeć, a nie to, co zostało faktycznie powiedziane; w informacji zamiast prawdziwego przekazu treści podaje wtedy własną jej interpretację. Może to być jednak także świadome posługiwanie się kłamstwem dla osiągnięcia własnych celów.

Zbyt często zdarza się także bezmyślne, bezrefleksyjne lub celowe powielanie takiego nieuczciwego komunikatu przez następne media, przez co manipulacja, która miała miejsce, jest wielokrotnie powtarzana i dodatkowo nagłaśniana.

Takie dezinformujące działanie jest szkodliwe i krzywdzące – dla dobra publicznego i osób, którym dziennikarz winien jest przede wszystkim podstawową w jego zawodzie rzecz – prawdę.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: