OŚWIADCZENIE STOWARZYSZNIA REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM

Katowice, 18 grudnia 2007 r.

SEJM I SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko–Dąbrowskiego kieruje do Sejmu i Senatu RP wyrazy najwyższego oburzenia w związku z planami dużych cięć
w budżecie Instytutu Pamięci Narodowej na 2008 rok, przedłożonym Sejmowi przez Komisję Finansów Publicznych. Zwracamy uwagę na fakt, że ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U Z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), nałożyła na IPN nowe zadania, w tym m.in. powołanie pionu lustracyjnego, wymagające znacznych nakładów finansowych.
Przewidywane ograniczenie budżetu na rok 2008 znacznie utrudni Instytutowi wykonywanie zadań przewidzianych ww. ustawą. Jednocześnie Instytut będzie zmuszony do zmniejszenia zatrudnienia, zamrożenia lub rezygnacji z inwestycji, w tym zwłaszcza projektu digitalizacji zbiorów archiwalnych i scalenia ich centralnego zasobu w jednym magazynie. Istnieje również duże niebezpieczeństwo zahamowania prowadzonych badań naukowych oraz działalności edukacyjnej i wydawniczej.
Z niepokojem przyjmujemy, że ustawodawca, który te zobowiązania na IPN nałożył, teraz ogranicza możliwość ich wykonania. Tym samym hamuje proces odkłamywania powojennej historii Polski, przywracania prawdy i rozliczania zbrodni dokonywanych na Polakach, w tym także zbrodni komunistycznych.
Naszym zdaniem parlamentarzyści, którzy winni stać na straży takich wartości jak: sprawiedliwość, patriotyzm i prawda historyczna, mogą w rzeczywistości wprowadzić rozwiązania zacierające narodową przeszłość dla przyszłych pokoleń. Takie działania uważamy za nierozsądne w warunkach rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego. Świadczyć one mogą o braku mądrości i roztropności tych parlamentarzystów, którzy przyświadczeni o własnej nieomylności sądzą, że ustawą sejmową można zamazać zło i uchronić zbrodniarzy przed odpowiedzialnością.
Nasze Stowarzyszenie jako organizacja ludzi dotkliwie doświadczonych przez organy władz PRL, zwraca się do parlamentarzystów, aby przywrócili Instytutowi Pamięci Narodowej budżet warunkujący jego skuteczne działanie. Uważamy, że dla zachowania sprawiedliwości dziejowej lepiej będzie, jeśli obrachunkiem z naszą narodową przeszłością zajmie się wyspecjalizowana, niezależna instytucja, niż miałaby to robić rzesza ludzi pokrzywdzonych.
Taką właśnie instytucją jest Instytut Pamięci Narodowej.

Przewodniczący Zarządu
Eugeniusz Karasiński

Archiwum ABCNET 2002-2010: