Oświadczenie LDP"N", NRL"S, SW

Życzymy Lechowi Wałęsie i wyłonionym przez niego negocjatorom w toczących się obradach "okrągłego stołu" osiągnięcia zadawalających społeczeństwo rezultatów.

Nie uczestnicząc w obradach uznajemy prawo do swobodnej działalności NSZZ "Solidarność" i innych organizacji, stowarzyszeń i partii politycznych.

W aktualnej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie zasadniczych zmian gospodarczych, społecznych i politycznych. Żadne reformy wewnątrzsystemowe nie przynoszą oczekiwanych efektów, a jedynie utrwalają rabunkowy charakter komunistycznej gospodarki. Jedynym regulatorem działalności gospodarczej w przemyśle i rolnictwie powinien być rynek. Warunki i podstawy do reformy polskiego rolnictwa stworzy pełna realizacja postanowień z Rzeszowa, Ustrzyk, Bydgoszczy gwarantujących legalne działanie NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Radykalne przestawienie gospodarki na wolnorynkową wiąże się z koniecznością wyrzeczeń. Społeczeństwo polskie przyjmie je tylko wtedy, gdy będzie miało pewność, że jego wysiłek nie będzie po raz kolejny zmarnotrawiony.

Zapewnić to mogą władze wyłonione w wolnych i demokratycznych wyborach z możliwością kontroli przebiegu i wyników głosowania przez społeczeństwo. Nie zagwarantuje tego natomiast wejście do sejmu stowarzyszeń i klubów politycznych na zasadach proponowanych przez ekipę rządzącą. Będzie to zgoda na. niedemokratyczne wybory i w efekcie usankcjonowanie koalicyjnego systemu władzy PZPR, ZSL i SD.

Ubieganie się części opozycji o mandaty poselskie skłania ją również do milczenia w obliczu ostatnich politycznych morderstw popełnionych na osobach księży Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca. Żaden mandat poselski nie jest wart życia ludzkiego.

Z tych powodów nie przystąpimy do wyborów, których celem jest zalegalizowanie władz i nadanie sejmowi pozorów demokratycznego parlamentu.

Liberalno-Demokratyczna Partia "Niepodległość"

Niezależny Ruch Ludowy "Solidarność"

Solidarność Walcząca

W-wa 10.02.89 r.

Głos Poznańskich Liberałów 1988-1989: