OŚWIADCZENIE

U progu Nowego Roku 1989-tego Liberalno-Demokratyczna Partia "Niepodległość", Niezależny Ruch Ludowy "Solidarność" i Solidarność Walcząca składają wszystkim ludziom dobrej woli tak w Polsce jak i we wszystkich krajach życzenia, aby ten rok umocnił siły wolności i demokracji.

Pragniemy równocześnie przedstawić stanowisko w zasadniczych sprawach, będących przedmiotem naszych działań i przemyśleń.
Łączy nasze organizacje głębokie przeświadczenie, że jedyną siłą, która może wyprowadzić nasz kraj z komunizmu jest społeczeństwo polskie będące tu suwerenem i gospodarzem. Warunkiem uruchomienia sił społecznych jest wyłonienie władz przedstawicielskich w drodze wolnych i demokratycznych wyborów z udziałem wszystkich sił politycznych, które uznają zasady i wyniki tych wyborów.
Aby przybliżyć ten cel będziemy rozwijać myśl programową, wzmacniać i rozwijać nasze organizacje oraz popierać działania na rzecz pluralizmu i demokracji politycznej o ukierunkowaniu niepodległościowym.
Nie uznajemy wobec tego żadnych ciał powoływanych lub mianowanych bez udziału członków grup społecznych lub organizacji, które miałyby reprezentować.
Nie przypisujemy sobie również prawa reprezentowania nikogo więcej niż osób i grup, które uznają się za naszych członków lub zwolenników. Możliwość dialogu i współpracy widzimy tylko z tymi siłami, kierują się podobnymi zasadami.
Uważamy, że obecnie niezbędnym krokiem w budowie pluralistycznych instytucji przedstawicielskich jest reaktywacja NSZZ"S", NSZZ RI "S", NZS i innych organizacji zdelegalizowanych w stanie wojennym. Prawo do legalnej działalności tych organizacji nie może być kartą przetargową w układaniu się z komunistami.
Uznajemy podstawową rolę własności prywatnej, a w szczególności indywidualnych gospodarstw chłopskich w odbudowie gospodarki rynkowej w Polsce. Dlatego będziemy współpracować i wspierać niezależne działania na wsi.
Bezwarunkowo uznajemy prawo wszystkich narodów do samostanowienia i własnego państwa. Solidaryzujemy się ze wszystkimi siłami dążącymi do wolności i demokracji, a szczególnie z narodami w bloku komunistycznym. Składamy hołd narodom afgańskiemu o ormiańskiemu za ich bohaterstwo i cierpienie.

Liberalno-Demokratyczna Partia "Niepodległość"

Niezależny Ruch Ludowy "Solidarność"

Solidarność Walcząca

W-wa, 30.12.88 r.

Głos Poznańskich Liberałów 1988-1989: