STANOWISKO W SPRAWIE POWOŁANIA KO PRZY PRZEWODNICZĄCYM NSZZ"S" LECHU WAŁĘSIE

Powołanie KO nastąpiło w drodze mianowania jego członków przez Lecha Wałęsę z grona doradców "Solidarności" i niezależnych intelektualistów. Sposób powołania Komitetu oraz jego skład powodują, że przy całym szacunku dla zasług i rangi jego członków nie możemy go uznać za reprezentację całości polskiej opozycji, a w szczególności jej skrzydła niepodległościowego.

Wyrażamy również nadzieję, iż wystąpienie tego Komitetu jako reprezentanta strony społecznej w rozmowach "okrągłego stołu" zmniejsza szansę na uzyskanie relegalizacji NSZZ"S".

Grozi to również odejściem części opozycji od reprezentowania interesów społeczeństwa na rzecz współudziału we władzy wraz z komunistami.

Liberalno-Demokratyczna Partia "Niepodległość"

Solidarność Walcząca

W-wa, 30.12.1988 r.

Głos Poznańskich Liberałów 1988-1989: