WEZWANIE DO BOJKOTU

Akcja studencka WiP oraz NZS UAM wezwały do bojkotu zajęć szkolenia wojskowego na uniwersytecie od dnia 2 XI.

Organizatorzy wzywają do udziału w akcji pikietowania Studium Wojskowego o godzinie 7.15 każdego dnia począwszy od momentu rozpoczęcia akcji.

Głos Poznańskich Liberałów 1988-1989: