HELMUT KOHL NA KREMLU

Helmut Kohl odbył oficjalną wizytę w Związku Radzieckim. W czasie pobytu w Moskwie kanclerz RFN przeprowadził rozmowy z Miachaiłem Gorbaczowem. Obaj przywódcy wyrazili optymizm... Wizytę zachodnioniemieckiego polityka w Moskwie należy zaliczyć do udanych.

Głos Poznańskich Liberałów 1988-1989: