OFICEROWIE REZERWY KGB NA LITWIE Cz. I.

W związku z awansem funkcjonariuszy KGB na stanowiska państwowe na Litwie publikujemy dokument KGB z 1989 roku o przesunięciu oficerów do rezerwy KGB zgodnie z rozkazem z 20 czerwca 1987 roku, a więc wydanym w momencie rozpoczęcia pieriestrojki. Arvydas Pocius został obecnie dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego Litwy czyli odpowiednika polskiego ABW, zaś Edmundas Szimkus był kandydatem na wiceministra spraw wewnętrznych ale wycofał się po wyjściu na jaw informacji o jego przeszłości. Karier pozostałych oficerów KGB/GRU na razie nie znamy ale z pewnością nie umierają z głodu jak wskazują na to przykłady Antanasa Valionisa i Alfredasa Pekeliunasa.

ROZKAZ

KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO LITEWSKIEJ SRS

26 GRUDNIA 1989 ROKU NR 460 LS

WILNO

Według składu osobowego

W zgodzie z punktem 4. rozkazu przewodniczącego KGB ZSRS nr 0342 z 20 czerwca 1987 roku zaliczyć do rezerwy KGB ZSRS zdjętych z ogólnego spisu wojskowego oficerów rezerwy Armii Sowieckiej i wyznaczyć na funkcje operacyjne i inżynieryjne.

KGB Litewskiej SRS

Lejtnant Adamowicz Jan Stanisławowicz (R-604656)

Starszy lejtnant Andriuszis Aurimas Algirdowicz (M-094715) [otczestwo – Algirdas]

Starszy lejtnant Kapeńko Piotr Wasiliewicz (R-471098)

Lejtnant Brażunas Rimantas Jonowicz (N-044276) [otczestwo – Jonas]

Lejtnant Werba Aleksandr Juriewicz (S-348808)

Starszy lejtnant Gunin Siergiej Gennadiewicz (P-116883))

Lejtnant Danauskis Vytautas Alfonsowicz (R-940490) [otczestwo – Alfonsas]

Starszy lejtnant Driskius Apolinaras Vladowicz (P-437849) [otczestwo – Vladas]

Lejtnant Ewpłow Nikołaj Borisowicz (N-046063)

Starszy lejtnant Żukowski Władimir Wikentiewicz (P-438170)

Starszy lejtnant Zaleckas Vytautas Jonowicz (M-106396) [otczestwo – Jonas]

Lejtnant Izdunas Vladas Jonowicz (R-951821) [otczestwo – Jonas]

Lejtnant Kasparaviczius Gintautas Juozowicz (R-952090) [otczestwo – Juozas]

Lejtnant Katinas Jonas Augustowicz (R-943019) [otczestwo – Augustas]

Starszy lejtnant Maseviczius Rimantas Juozowicz (P-438805) [otczestwo – Juozas]

Starszy lejtnant Mikalauskas Evaldas Povilowicz (P-892055) [otczestwo – Povilas]

Lejtnant Narbutas Gedrius Jonowicz (M-584443) [otczestwo – Jonas]

Lejtnant Negatin Aleksandr Jakowlewicz (R-951689)

Lejtnant Neimontas Arturas Viktorowicz (S-338847) [otczestwo – Viktoras]

Lejtnant Niżnikowski Jurij Iwanowicz (P-885688)

Lejtnant Rowdo Igor Aleksandrowicz (S-112135)

Starszy lejtnant Rogelewicz Jurij Aleksandrowicz (N-045157)

Lejtnant Ruginis Algimantas Alfonsowicz (M-585250) [otczestwo – Alfonsas]

Lejtnant Skrebkow Walerij Aleksandrowicz (P-116152)

Lejtnant Stankus Algimantas Jonowicz (R- 940678) [otczestwo – Jonas]

Lejtnant Tamelis Viktoras Medardowicz (P-117765) [otczestwo – Medardas]

Starszy lejtnant Tarasow siergiej Anatoliewicz (R-119291)

Lejtnant Tiszaninow Ewgenij Michajłowicz (S-340333)

Lejtnant Tomilin Nikołaj Kirikowicz (P-119224)

Lejtnant Użkurionis Petras Juozowicz (R-602768) [otczestwo – Juozas]

Starszy lejtnant Foksza Wiktor Pantalejewicz (P-776928)

Lejtnant Czerniawski Kazimir Bernardowicz (S-339806)

Lejtnant Czelnokow Aleksiej Aleksiejewicz (R-015881)

Starszy lejtnant Cziuczelis Rolandas Antanowicz (P-892241) [otczestwo – Ananas]

Starszy lejtnant Szaszkow Witali Iwanowicz (R-604225)

Starszy lejtnant Szimkus Kestutis Juozapowicz (N-045581) [otczestwo – Juozapas]

Starszy lejtnant Szimkus Edmundas Zigmowicz (M-103686) [otczestwo – Zigmas]

Lejtnant Szirkajew Aleksandr Nikołajewicz (A-700168)

Starszy lejtnant Jackunas Stasys Juozowicz (T-885687) [otczestwo - Juozas]

Podstawa: Rozporządzenie KGB ZSRS nr M/0253 z 4 maja 1988 roku

Wydział Specjalny KGB ZSRS Nadbałtycki Wojenny Okręg Czerwonego Sztandaru [GRU]

Starszy lejtnant Agafonow Aleksandr Władimirowicz (M-094033)

Starszy lejtnant Aliukonis Vladas Vladowicz (P-116402) [otczestwo – Vladas]

Starszy lejtnant Anużis Avaristas Avaristowicz (P-892462) [otczestwo – Avaristas]

Starszy lejtnant Anciukeviczius Saulius Jonowicz (P-891749) [otczestwo – Jonas]

Starszy lejtnant Baliukas Vladas-Arunas Vladowicz (P-117369) [otczestwo – Vladas]

Kapitan Bartkenas Petras Kazewicz (M-751091) [otczestwo – Kazys]

Starszy lejtnant Bernotas Svajunas Stasewicz (N-043454) [otczestwo – Stasys]

Major Gołowanow Władimir Wasiliewicz (L-199937)

Lejtnant Klimaszauskas Vitas Algewicz (R-224142) [otczestwo – Algis]

Starszy lejtnant Kuc Igor Iwanowicz (P-893060)

Lejtnant Olejnik Władimir Aleksandrowicz (P-116209)

Starszy lejtnant Palczewski Władimir Anurejewicz (N-045883)

Starszy lejtnant Pintulis Algirdas Bolesławowicz (P-886236) [otczestwo – Boleslavas]

Starszy lejtnant Plytnikas Albinas Juozowicz (P-116485) [otczestwo –Juozas]

Starszy lejtnant Pocius Arvydas Zigmantowicz (P-118827) [otczestwo – Zigmuntas]

Starszy lejtnant Petokaitis Gintautas Jonowicz (P-892116) [otczestwo – Jonas]

Starszy lejtnant Stankus Sigitas Juozowicz (M-585349) [otczestwo – Juozas]

Starszy lejtnant Toleikis Arunas Zenonowicz (P-117305) [otczestwo - Zenonas]

Starszy lejtnant Fasij Igor Aleksejewicz (R-224084)

Starszy lejtnant Chochłow Siergiej Władimirowicz (M-095042)

Młodszy lejtnant Jażewicz Josif Stepanowicz (R-951769)

Podstawa: Rozporządzenie KGB ZSRS nr M/3/374 z 25 maja 1988 roku

Wydział Specjalny Nadbałtycki Okręg Pograniczny Czerwonego Sztandaru

Lejtnant Djakow Walerij Pawłowicz (S-344535)

Podstawa: Rozporządzenie KGB ZSRS nr M/3/374 z 25 maja 1988 roku

Przewodniczący Komitetu generał-major Edmundas Ejsmuntas

Archiwum ABCNET 2002-2010: 
INTERMARIUM: