KUPIĆ MILCZENIE WARSZAWY?

Jest oczywiste, że atrakcyjne propozycje gospodarcze dla Warszawy mają na celu złamanie jednolitego polsko-bałtyckiego frontu, który wciąż przeciwstawia się berlińskim i moskiewskim próbom przebudowania energetycznej i geopolitycznej mapy Europy – twierdzi internetowa agencja axisglobe.com.

Źródła dyplomatyczne w Warszawie i Berlinie informują, że niemieckie władze podejmują ostatnio wzmożone wysiłki, by zaangażować Polskę w gospodarcze i polityczne stosunki Niemiec z Rosją. Powołana została między innymi polsko-niemiecka grupa robocza do zajęcia się sprawę budowy niemiecko-rosyjskiego gazociągu „północnoeuropejskiego” – pisze Simon Araloff w portalu axisglobe.com z 18 kwietnia. Axis Information and Analysys jest internetową agencją informacyjną poświęconą kwestiom geopolitycznym Europy i Azji. Założona i prowadzona jest m. in. przez byłych (a czasem i obecnych) dyplomatów oraz pracowników służb specjalnych. Kwestie energetyczne zajmują w portalu dużo miejsca. Tekst Simona Araloffa zatytułowany jest: „Berlin To Buy Warsaw’s Silence”

Jak pisze Araloff, największym niemiecko – rosyjskim projektem, w który wedle planów Berlina włączona ma być i Warszawa, jest budowa tzw. Międzynarodowego Korytarza Transportowego Nr 2 – Moskwa-Berlin. Umowa o jego utworzeniu podpisana została już w październiku 2003 roku, podczas niemiecko-rosyjskiego szczytu w Jekaterynburgu przez dyrektorów rosyjskich kolei i niemieckiej kompanii Deutsche Bahn AG. Na podstawie tej umowy, w kwietniu 2005 roku utworzono niemiecko-rosyjskie przedsiębiorstwo dla utrzymywania i modernizacji Międzynarodowego Korytarza Transportowego Nr 2. Przez ostatni rok przedsiębiorstwo to aktywnie współpracowało z polskimi i białoruskimi kolejami, co przejawiało się m. in. W utworzeniu połączonego elektronicznego systemu wczesnego ostrzegania o pociągach towarowych na granicy. System ten pomaga oszczędzać czas w takich sprawach jak przeładunek czy kontrola celna.

Rozważając konieczność dalszej współpracy pomiędzy kompaniami kolejowymi Niemiec, Polski, Białorusi i Rosji, strona niemiecka zaproponowała Polskim Kolejom Państwowym podpisanie stosownej umowy z udziałem Rosjan. Poza modernizacją jednej z głównych polskich tras kolejowych, umowa ta daje Polakom perspektywę znacznych kwot pieniężnych, przyznawanych jako subsydia na ową modernizacyjną działalność. Ponadto, fakt, ze w projekcie uczestniczą Rosjanie i Niemcy oznacza wzrost tranzytu kolejowego przez polskie terytorium w niedalekiej przyszłości. Nie dziwi zatem, ze kierownictwo PKP, po uzyskaniu zgody od rządu, odpowiedziało pozytywnie na niemiecką propozycję. Według informacji axisglobe oficjalna ceremonia podpisania niemiecko-rosyjsko-polskiej umowy o modernizacji i dalszej eksploatacji Międzynarodowego Korytarza Transportowego Nr 2 odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia w Tomsku (Rosja) podczas niemiecko-rosyjskiego spotkania międzyrządowego.

W tym kontekście wspomnieć trzeba o wysiłkach jakie podjął ostatnio Berlin, by zneutralizować kontrakcję państw bałtyckich przeciw rozszerzającej się niemiecko-rosyjskiej współpracy w dziedzinie energetyki. Według dyplomatycznych źródeł w Berlinie, wysiłki takie przyniosły już rezultaty w przypadku Łotwy i Estonii, następna w kolejce jest Litwa, której premier ma wkrótce odwiedzić niemiecką stolicę. Jest oczywiste, że atrakcyjne propozycje gospodarcze dla Warszawy, jak wspomniane partnerstwo w branży kolejowej, służą temu samemu celowi złamania jednolitego polsko-bałtyckiego frontu, który wciąż przeciwstawia się berlińskim i moskiewskim próbom przebudowania energetycznej i geopolitycznej mapy Europy. W związku z tym przypomnieć trzeba także o hojnym kompromisie, na który niemieckie władze poszły z Polską podczas ostatniej dyskusji nad unijnym budżetem. Wydaje się, że Warszawa gotowa jest poświęcić swe raczej nieokreślone zasady w zamian za solidną kwotę w twardej walucie – konkluduje autor artykułu.

Oprac. Radosław Różycki

Archiwum ABCNET 2002-2010: