List Otwarty AGL do IPN

Instytut Pamięci Narodowej jest zobowiązany, w ciągu sześciu miesięcy, do utworznia rejestru i opublikowania w formie elektronicznej danych osobowych wszystkich pracowników, współpracowników i kandydatów na wspólpracowników, służb specjalnych komunistycznego aparatu represji wobec polskiego narodu.

28.02.2OO7

Melbourne-Sydney- Perth

List otwarty Zarządu Australijskiej Grupy Lustracyjnej do Instytutu Pamięci Narodowej.

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2007 nr 25 poz. 162).

Na mocy tej Ustawy, Instytut Pamięci Narodowej jest zobowiązany, w ciągu sześciu miesięcy, do utworznia rejestru i opublikowania w formie elektronicznej danych osobowych wszystkich pracowników, współpracowników i kandydatów na wspólpracowników, służb specjalnych komunistycznego aparatu represji wobec polskiego narodu.

W związku z powyższym w oparciu o art.27, ust.1-3 w/w Ustawy Zarząd Australijskiej Grupy Lustracyjnej zwraca się do Kolegium Instytutu o natychmiastowe przejęcie i zabezpieczenie akt pod krytominem „ System -Polonia”, zbioru historycznych i unikalnych dokumentów, dotyczących 60 –letniej inwigilacji i infiltracji i środowisk polonijnych na całym świecie, w którym znajdują się dane osobowe 100.000 „polonijnych” współpracowników komunistycznego reżimu.

Z informacji przekazanych naszym reprezentantom w czasie prac Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej (NIP) wynika , iż dokmenty te zachowały się w całości i nie zostały zniszczone. Niepokojące jest jednak to, iż znajdują się one w posiadaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”. Dokumenty o wyjątkowej wartości historycznej przechowuje się w nieadekwatnych i łatwo dostepnych pomieszczeniach jak np. Dom Polonijny w Pułtusku.

Istnieje obawa, że dostęp do dokumentów mogą mieć osoby mające powiązania i koneksje z były agentami WSI i będą one zainteresowane w ich zniszczeniu.

Jednocześnie domagamy się aby dane osobowe mieszkających poza krajem pracowników, wpółpracowników i kandydatów na wspólpracowników komunistycznych służb specjalnych zostały umieszczone w rejestrze elektronicznym IPN-u, wszak premier Jarosław Kaczyński zapewniał w swoim exposé, że lustracja dotyczć będzie wszystkich agentów, gdziekolwiek by nie byli.

Jacek Klaś-koordynator

Grażyna Pławska- wicekoordynator
Elżbieta Szczepańska- sekretarz/rzecznik prasowy
Zofia Kwiatkowska- Dublaszewska
Grzegorz Ochnia

Do wiadomości:

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu –prok. Dariusz Gabrel , prok. Robert Janicki, Warszawa , ul.Towarowa 28- zawiadomienie o zamiarze dokonania przestepstwa z art.27, ust.3 Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2007 nr 25 poz. 162).

Archiwum ABCNET 2002-2010: