Wolność wypowiedzi przysługuje każdemu

Wolność wypowiedzi przysługuje każdemu dziennikarzowi – czynienie z niej przywileju dla wybranych jest zaprzeczeniem demokracji. Gazeta Polska ma prawo i obowiązek wobec swoich czytelników ujawniać prawdę o naszej rzeczywistości. Protestujemy przeciwko odbieraniu jej prawa do wolnej wypowiedzi oraz podważaniu rzetelności autorów i redaktora naczelnego GAZETY POLSKIEJ. Oczernianie tygodnika, odmawianie jego przedstawicielom prawa do występowania w mediach publicznych i sugerowanie, ze GP publikuje artykuły na zamówienie uznajemy za drastyczne naruszenie etyki dziennikarskiej.

Podpisy proszę składać pod apelem na naszym Forum lub przesyłać bezposrednio na adres: teresa.wojcik@gazetapolska.pl

Archiwum ABCNET 2002-2010: