Komunikat nr 5

Katowice, Kraków, dn. 30 sierpnia 2006r.

Komunikat nr.5 z posiedzenia Senatu RP w sprawie przyjęcia ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów.

w dniu 23 sierpnia 2006r.

Obserwatorem obrad plenarnych Senatu był z upoważnienia Australijskiej Grupy Lustracyjnej, członek Inicjatywy „Polonia bez Agentów” Ryszard Majdzik. Dyskusji senatorów przysłuchiwali się również Artur Rogala i Małgorzata Mamajko – z „Ruchu Rodaków”.

Zbigniew Romaszewski (PiS) jako przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności wniósł do ustawy przeszło 60 poprawek senackich. Stanął w obronie między innymi „Statusu Pokrzywdzonego”, Sądu lustracyjnego i oświadczeń lustracyjnych. Poprawki wprowadzone przez senat praktycznie zmieniały niemal całkowicie ustawę sejmową. Krzysztof Piesiewicz (PO) Krytykował sejmowy projekt ustawy. Dawał przykłady krzywd, jakie może wyrządzić ujawnienie dokumentów bezpieki.

Z ust senatorów padały również argumenty, że tak szeroka lustracja będzie bardzo trudna a wręcz niemożliwa do wykonania. Ryszard Majdzik i Marek Podlecki przeprowadzili szereg wywiadów telewizyjnych z senatorami. Są one publikowane między innymi na stronie internetowej „Monitora Polskiego”.

Senator Ryszard Bender (LPR) w swoim wywiadzie poparł konieczność lustracji polskiej dyplomacji i MSZ, a także środowisk polonijnych. Ryszard Majdzik prowadził również szereg rozmów kuluarowych z senatorami, tłumacząc konieczność przeprowadzenia szerokiej lustracji.

W dniu 24 sierpnia przedstawicielka Australijskiej Grupy Lustracyjnej - Jadwiga Chmielowska brała udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Okazało się, że senat przygotował w sumie 198 poprawek do sejmowej ustawy lustracyjnej. Przed posiedzeniem Komisji Jadwiga Chmielowska przekazała Zbigniewowi Romaszewskiemu w imieniu Andrzeja Gwiazdy i swoim, „ że mają nadzieję, że nie przyczyni się do zniszczenia ustawy sejmowej, a co za tym idzie zaprzepaszczenia idei „powszechnej lustracji”.

W posiedzeniu Komisji jako obserwatorzy wzięli udział senatorowie spoza Komisji Praw człowieka i Praworządności , którzy po pierwszym dniu obrad plenarnych chcieli zrozumieć na czym polega spór o ustawę lustracyjną.

Antoni Szymański (PiS) zgłosił poprawkę postulującą skreślenie całego art. 6 . Artykuł ten umożliwiał lustracje stowarzyszeń w tym polonijnych. Jako argument przedstawił to, że każdy może wystąpić o lustrację, a po za tym nie wiadomo wcale czy Polonia oczekuje tego zapisu. Senator Z. Romaszewski starał się bronić tego artykułu mówiąc, że Polonia zabiegała o umożliwienie jej lustracji. Jadwiga Chmielowska zabrała głos w imieniu „Australijskiej Grupy Lustracyjnej” i „Inicjatywy Polonia Bez Agentów”. Powiedziała między innymi, że Polacy nie tylko z Australii ale i z obu Ameryk, w tym niektórzy przedstawiciele KPA a także Francji, Niemiec i Szwecji oczekują z utęsknieniem możliwości lustracji stowarzyszeń polonijnych. Podała przykłady z USA, gdzie niektóre organizacje polonijne nie tylko działają na szkodę Polaków , ale nawet posuwają się do defraudacji pieniędzy przeznaczonych na leczenie dzieci z Polski. Wspomniała też o złej pracy polskich placówek dyplomatycznych.

Senator Robert Smoktunowicz (PO) zapytał o co to takiego AGL i obśmiał ideę lustracji stowarzyszeń polonijnych.

Senator Ewa Tomaszewska (PiS) chciała zabrać głos ale w ferworze dyskusji Przewodniczący Komisji Z. Romaszewski zapomniał o jej zgłoszeniu.

W głosowaniu art. 6 przepadł. Jedynie senator Kosma Złotowski głosował przeciwko skreśleniu. Nie zgłosił on jednak wniosku mniejszości. Tak więc, nawet bez głosowania przepadły poprawki : 42) Senatora Ryszarda Bendera o skreśleniu konieczności wyrażenia przez osobę, zgody na lustrację. Stowarzyszenia mogłyby lustrować swoich członków nawet bez ich zgody. Osoby splamione współpracą z SB musiałyby odejść ze stowarzyszeń. Nie udało się takiego zapisu wprowadzić w komisji sejmowej, gdyż Janusz Pałubicki twierdził, że np. w krajach islamu byli donosiciele mogliby zostać zamordowani.

43) i 44) poprawki redakcyjne Senatorów: Krzysztofa Putry, Stanisława Koguta, Piotra Andrzejewskiego i Andrzeja Mazurkiewicza. 45) Senatora R. Bendera postulująca skreślenie ust. 3, czyli nakładającego konieczność uzyskania przez stowarzyszenie pozytywnej opinii wydanej przez konsula polskiego w kraju osiedlenia. Pomysł tego zapisu w ustawie sejmowej też został wniesiony przez J. Pałubickiego. Tłumaczył on bowiem, że służby specjalne mogą założyć stowarzyszenie polonijne tylko po to, by dowiedzieć się kto współpracował z SB. Gdyby ta poprawka Senatora Bendera była głosowana i przeszłaby, to bardzo przyspieszyłaby lustrację.

W przerwie posiedzenia komisji senatorzy Ewa Tomaszewska i Ryszard Bender oraz przedstawicielka AGL Jadwiga Chmielowska zapytali senatora Antoniego Szymańskiego o powód zgłoszenia takiej poprawki. Senator nie potrafił wyjaśnić jej sensu powtarzał jedynie to, że zgodnie z ustawą każdy może wystąpić o swoją lustrację, więc po co umieszczać stowarzyszenia.

Senator M. Ziółkowski (PO) w poprawce 105) chciał skrócić okres który traktuje się jako dokumenty SB do 31XII 89r. Została ona jednak jednogłośnie odrzucona. Senator Romaszewski przytoczył fakt ścigania przez SB członków Solidarności Walczącej do 31 VII 1990r.

Dobrymi poprawkami były 3),107),111),185) rozszerzającymi pojęcie organów bezpieczeństwa państwa o GUKPPiW – czyli tzw. Cenzurę oraz Urząd ds. Wyznań. Na posiedzeniu plenarnym została ona przyjęta 20 głosami.

Senator Romaszewski zgłosił również poprawkę zaliczającą do grona osób, o których nie podaje się informacji, że współpracowały z organami bezpieczeństwa nie tylko, jak to było w ustawie sejmowej tych co „informowali o przestępstwach pospolitych” ale również tych co „podawali informacje ogólnie dostępne”. Prezes IPN Janusz Kurtyka zaprotestował. Senator Romaszewski wycofał swoją poprawkę.

Senator Romaszewski przyznał, że status pokrzywdzonego, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego dostało wielu tw. Można by zrobić weryfikacje ale jak odebrać status?

W czasie przerw Jadwiga Chmielowska odbyła wiele rozmów z senatorami między innymi Piotrem Andrzejewskim, Czesławem Ryszką, Jadwigą Rudnicką, Piotrem Boroniem z PiS oraz senatorami z PO. Rozmowy dotyczyły statusu pokrzywdzonego. To znowelizowana ustawa o kombatantach mogłaby nadawać statusy „represjonowanego w PRL” ludziom, którzy nigdy nie splamili się współpracą z SB. Utrzymanie obecnego statusu jest bezsensowne po orzeczeniu TK. Wyjaśniała też, że oświadczenia lustracyjne składały osoby skompromitowane i nie przeszkadzało im to w pełnieniu przez całe kadencje funkcji. Zaświadczenie lustracyjne będzie zaś do wglądu w Internecie przez nawet kilkadziesiąt lat.. Nikt z „oźi” nie zaryzykuje by całe otoczenie wraz z rodziną wiedziało o jego niechlubnej przeszłości. Sąd Lustracyjny prowadzi procesy po kilka lat i nic z tego nie wynika. Przekonywała również senatora Antoniego Szymańskiego o konieczności odrzucenia przez Senat jego poprawki. O godzinie 20.30 rozpoczęły się obrady plenarne.

Najdalej idący wniosek K. Kutza ( nie zrzeszony z Katowic) – odrzucenia całej ustawy nie otrzymał poparcia Senatu. Za wnioskiem padły 3 głosy , przeciwko -75, wstrzymało się 14.

Senat odrzucił poprawkę senatora A. Szymańskiego. Za skreśleniem art. 6 umożliwiającego lustrację stowarzyszeń, w tym polonijnych głosowało 35 senatorów, przeciwko 53 wstrzymało się 3. Tak więc pozostał artykuł 6 w wersji uchwalonej przez sejm.

Niestety Senat przyjął poprawkę Krzysztofa Putry blokującą dziennikarzom, za zgodą Prezesa IPN, dostęp do akt bezpieki. Prof. Janusz Kurtyka był zdania, że dziennikarze powinni mieć możliwość korzystania z zasobów IPN.

Na posiedzeniu 6 września Komisja Sejmowej (NIP)dyskutować będzie o poprawkach wniesionych przez Senat.

AGL pragnie podziękować swoim doradcom za nakłonienie przedstawicieli do obowiązkowej obecności podczas dwudniowych obrad Senatu nad ustawą lustracyjną.

Autor publikacji
Archiwum ABCNET 2002-2010