CHŁOPAKI Z BIURA POLITYCZNEGO KC PZPR W 1986 ROKU I POTEM

Kazimierz Barcikowski, Józef Baryła, Józef Czyrek, Jan Główczyk, Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, Zbigniew Messner, Alfred Miodowicz, Włodzimierz Mokrzyszczak, Zygmunt Murański, Marian Orzechowski, Tadeusz Porębski, Florian Siwicki, Zofia Stępień, Marian Woźniak.

Uzupełnienia składu w następnych latach: Mieczysław F. Rakowski, Władysław Baka, Stanisław Ciosek, Kazimierz Cypryniak, Iwona Lubowska, Manfred Gorywoda, Janusz Kubasiewicz, Zbigniew Michałek, Leszek Miller, Wiktor Pyrkosz, Gabriela Rembisz, Janusz Reykowski, Zdzisław Świątek. Zastępcy: Zdzisław Balicki, Stanisław Bejger, Bogumił Ferensztajn, Marek Hołdakowski, Zbigniew Sobotka. I sekretarz KC PZPR - Wojciech Jaruzelski.

Archiwum ABCNET 2002-2010: