51 NIEWAŻNYCH – WOJNA ROZPOCZĘTA!

Wiemy już, że siły pookrągłostołowe po raz kolejny szykują się do skoku na kasę i obecnie przygotowują sobie grunt pod przyszłe wybory aby mieć jak najlepszy start. Okopują się na swoich pozycjach próbując dyskredytować się nawzajem. Jest takie powiedzenie: „kto ma pieniądze, ten ma władzę”, a kto ma władzę. ten kontroluje sytuację. W naszym systemie III RP wygląda to tak, że dostęp do możliwości zarabiania pieniędzy mają tylko osoby, które posiadają koneksje rodzinne wypracowane służbą i zasługami dla poprzedniego systemu oraz reformowaniem tego systemu, co nazywają budowaniem III RP. Obecnie podłączyć się do niego można przymykając oczy na nieprawidłowości (złodziejstwo) lub rozpoczynając reformę systemu i stając po stronie obrońców już wypracowanych złodziejskich zasad i układów. W zamian możliwość budowania swojego układu zależności finansowych stoi otworem. Podłączając pod system swoja rodzinę i budując kolejną kastę poszerza się w ten sposób liczba darmozjadów do wyżywienia. Przykłady korporacji prawniczych i środowisk lekarzy są najwyraźniejszym przykładem. Inne środowiska solidnie się ukrywają przed opinią publiczną by nie narazić się na jej atak, przedsiębiorcy dorabiający się na układach politycznych czy chociażby prasa i telewizja, która manipuluje informacją.

Chora sytuacja jaka panuje w Polsce wymaga zdecydowanej reakcji. Droga przeciwstawienia się obecnym układom wymaga nie tylko zdecydowania ale i odwagi. Tylko ludzie wielkiego honoru nie poddali się jeszcze presji otaczającej rzeczywistości. Niejednokrotnie zmuszani są wyrzec się dóbr materialnych jakie dałoby im przystąpienie do układu. Ludzie wielkiego honoru gardzą tytułami, odznaczeniami i zapewnionym bytem materialnym. Ich pożywieniem jest wolność słowa, własny honor i poświęcenie dla Ojczyzny. Te wszystkie wyrzeczenia w imię wyższych wartości, honoru, uczciwości, prawości i poświecenia dla Ojczyzny, nie mogą pójść na marne. Nie po to prawi ludzie ginęli w obronie naszej Ojczyzny w Powstaniu Warszawskim i „procesie szesnastu” by teraz rządziły nami układy wyrosłe z tamtych zbrodni.

Czy obecnie posiadamy reprezentację naszego narodu w strukturach państwowych?

Nie. Obecnie kasta pasożytów wykorzystuje instytucje państwowe dla własnych korzyści. Przez 15 lat istnienia III RP stworzono system, w którym rodzime ledwo prosperujące przedsiębiorstwa zmuszane są do zatrudniania ludzi wbrew obowiązującemu prawu i omijania skomplikowanych przepisów, na podstawie których państwo okrada ich z zarobku. System, który bazuje na witalności polskiego narodu pozbawia go większej części swojego uczciwego dochodu, a dopuszcza i przymyka oczy na „niejasne” przedsięwzięcia osób powiązanych z najwyższymi szczeblami władzy.

Preferując i ukrywając złodziejstwo, zatajając historyczną prawdę, sankcjonuje się zasady zrodzone w umysłach ludzi, którzy za cel postawili sobie zdobycie jak największego bogactwa kosztem niezorganizowanego społeczeństwa. Społeczeństwo, dając legitymizację władzy podczas wyborów wyraża przyzwolenie na takie zachowanie.

Czy pozwolimy, by stało się to po raz kolejny i następne 4 lata będziemy przypatrywać się nieudolnym rządom, rozdawnictwu posad i trwonieniu publicznych pieniędzy na swoje partykularne interesy?

Niestety, nasz naród nie jest organizacyjnie przygotowany by stawić czoło potężnemu rywalowi, który ma pod kontrolą strumienie naszych pieniędzy, media, urzędników i policję. Społeczeństwo obywatelskie nie istnieje. Oddolne ruchy są tworzone przez władze, która daje na określone cele pieniądze. Tylko nieliczne organizacje potrafią samofinansować się i realizować wyznaczone cele publiczne. Kłamstwem są wypowiedzi polityków o potrzebie wprowadzenia społeczeństwa obywatelskiego za pomocą dotacji z budżetu państwa. Społeczeństwa obywatelskiego nie da się wprowadzić! Jest to wielkie oszustwo, ruch oddolny nie może powstawać za pomocą środków pochodzących od władzy centralnej. Dopływ takiej gotówki uzależniony jest od spełnienia określonych kryteriów wyznaczonych przez władzę. Organizacje pozarządowe utrzymujące się z dotacji państwowych są tylko elementem mydlącym nasze oczy. Są one beneficjentami dotacji, a wiec pieniędzy zabranych obywatelowi. Jak można mówić, że w ten sposób można zbudować społeczeństwo obywatelskie. Jest to kolejna iluzja, która ma ułatwić ograbianie społeczeństwa, sprytni po prostu skorzystają z niej zarabiając pieniądze na takiej działalności- zakładając organizacje, które będą utrzymywać się z tych środków realizując z góry wyznaczone cele. W ten sposób osoby pełne dobrych chęci, które w szybkim czasie chcą wyleczyć patologię staja się uczestnikami systemu, który doprowadza do ruiny polskie społeczeństwo. Stają się elementem komunikacji władzy ze społeczeństwem czyli powiększa się grupa beneficjentów systemu. Układ zależności finansowej rośnie a nowo powstałe organizacje mają coraz większe pretensje i apetyt na dotacje.

Wszystko to odbywa się kosztem polskiego podatnika, który musi płacić podatki od każdej czynności swojego codziennego życia (pokażcie chociaż jedną, która nie wiązałaby się z płaceniem podatku). Oczywiście ten problem nie dotyczy osób, które podłączone są pod system zależności finansowej. Odbywa się to kosztem emigracji młodych inteligentnych osób, zmuszonych do wyjazdu z kraju aby zrealizować się w życiu. Dlaczego nie mogą tego robić we własnym kraju?

Niestety, powyższa sytuacja sprawia, że jako pojedyncze osoby jesteśmy bardzo słabi. Ledwo co wiążemy koniec z końcem utrzymując swoje rodziny, ciężko pracując z pasożytami „na plecach”, które na każdym kroku „wypijają z nas krew”. Nie mamy czasu na realizowanie własnych przyjemności, nie mamy siły ani czasu by opiekować się swoimi dziećmi. Zmuszeni do pracy w celu zdobycia środków na przeżycie jesteśmy eliminowani z działalności społecznej. Czy istnieje antidotum na tą patologię?

Społeczeństwo obywatelskie nie istnieje, ludzie nie mają czasu realizować wyższych społecznie potrzeb i dlatego nie mogą się zorganizować. Najważniejszym czynnikiem w życiu każdego z nas jest zaspokojenie najważniejszych potrzeb.

Maslow podzielił potrzeby ludzi na 3 grupy. Pierwszorzędne czyli fizjologiczne tj. głód, sen, schronienie, bezpieczeństwo, drugorzędne są potrzebami własnej samorealizacji tj. rozwoju osobistego i samo spełnienia, czyli te związane z osiąganiem sukcesów i przyjemności w życiu a ostatnie to potrzeby związane z postawą altruistyczną czyli chęcią dzielenia się swoją wiedzą z innymi, chodzi zatem o wszelkie inicjatywy oddolne nie nastawione na zysk np. od budowy domów kultury po coraz wyższe sprawy związane z polityką i rządzeniem krajem. Ostatni rodzaj potrzeb wiąże się z chęcią pozyskania uznania i szacunku w społeczeństwie.

Teraz wystarczy zastanowić się drogi Czytelniku na realizację jakich potrzeb stać Ciebie?

Jestem przekonany, że większość - a zakładam, że nikt z Czytelników nie przynależy do układu - realizuje tylko potrzeby związane z wyżywieniem i mieszkaniem. Pytanie w takim razie kto realizuje pozostałe potrzeby człowieka, czyli potrzeby każdego z nas. Jeżeli nie my, to kto? Skoro ktoś je realizuje, to za czyje pieniądze. Zastanówmy się kto poprzez opodatkowanie nas i dzięki pozyskanym w ten sposób pieniądzom korzysta z nich i realizuje 2 najwyższe potrzeby tzn. kulturalno-medialne (samorealizacja) i polityczne.

Nie wydaje się Wam to dziwne? Skoro więc jesteśmy w stanie za pomocą naszej pracy zapewnić sobie tylko wyżywienie i mieszkanie a resztę zabiera nam system, to przecież w niczym nie różnimy się od okresu niewolnictwa, w którym zapewniano niewolnikowi dach nad głową i tyle wyżywienia by mógł dalej pracować na rzecz Pana, który realizował pozostałe 2 potrzeby życiowe.

Tak oto docieramy do sedna zasady, na której opiera się nasz system. Państwo ma tyle zadań i zobowiązań, że potrzebuje dużej ilości pieniędzy. Pieniądze te mogą tylko i wyłącznie pochodzić od społeczeństwa, z pracy narodu. I tak oto sytuacja się powtarza; osoby niezdolne do zorganizowania się i przeciwstawienia ciemiężycielowi, są wyzyskiwane a władza i siatka układów z nią związana egzystuje na dzięki naszym pieniądzom, każąc nam wegetować i coraz więcej pracować. Tak się dzieje, że osób chcących łatwo przejść przez życie kosztem innych jest coraz więcej, więc i czas pracy każdego z nas musi być dłuższy.

Co zrobić?

Jedynym sposobem aby stan ten mógł istnieć a pasożytnicze układy mogły egzystować i stawiając obłudnie pytanie: „Co z ta Polską”, jest legitymizacja władzy, która to wszystko nadzoruje. Aby ten układ dalej mógł istnieć, potrzebna jest zgoda i przyzwolenie na ten system społeczeństwa a więc udział w wyborach i oddanie głosu na jakąś partię. Oczywiście nie jest ważne na którą – naprawdę nie mamy wyboru, czego dowodem jest ostatnich 15 lat. Każdy z czołowych polityków, który ma władzę w partiach miał już swoją szansę i oczywiście wykorzystał ją, na dojenie społeczeństwa. Nie mamy prawdziwego wyboru. Dlatego jedynym ze sposobów na przeciwstawienie się tej sytuacji jest oddanie nieważnego głosu w nadchodzących wyborach!

Politycy przed każdymi wyborami martwią się o frekwencję tylko i wyłącznie dlatego, że obawiają się o legitymizację swoich wpływów i podejmowanych decyzji. Jednak jeżeli nie pójdziemy i nie oddamy głosu zostając w domach, tylko przyczynimy się to tego, że 43% osób, które utożsamiają się z obecnym systemem, bądź są zmuszone przez czynnik ekonomiczny do udziału w procederze legitymizacji władzy. A głosy wyborców, którzy pozostaną w domach, zostaną zmarginalizowane i nie wykorzystane.

Jedynym sposobem sprzeciwu na obecnym etapie samoorganizacji społeczeństwa jest nieposłuszeństwo obywatelskie wyrażone nieważnym głosem w najbliższych wyborach parlamentarnych. Głos taki będzie czytelny we wszystkich sondażach i nie może być przemilczany! A jeżeli za procentem nieważnych głosów stać będą postulaty społeczeństwa, świadczyć to będzie o tym, że istnieje ruch przeciwstawiający się tyrani.

Aby wyeliminować wszystkie układy z naszego życia publicznego, medialnego i gospodarczego, musimy zdemaskować tych wszystkich, którzy wspólnie tworzyli ten system przez 15 lat, dorabiając się w ten sposób pozycji zarówno finansowej jak i społecznej. Dlatego naszym głównym postulatem jest oczyszczenie społeczeństwa ze wszelkich pasożytów i krwiopijców, którzy przyczynili się do zaniku prawdziwych wartości. Musimy zacząć budowę nowej elity politycznej wywodzącej i utożsamiającej się z pokoleniem osób, które przelewały krew za niezależna i niepodległą Polskę! W naszym kraju nie ma miejsca dla zdrajców, sprzedawczyków, ugodowców i ludzi zarabiających na złodziejstwie.

Naszym celem jest 51% nieważnie oddanych głosów w nadchodzących wyborach, gdyż oznaczać to będzie, że mamy większość a system i podlegli mu ludzie, którzy są na jego utrzymaniu, nie mają prawa już nami rządzić. Stworzymy w ten sposób światowy precedens, gdzie naród odmawia klasie polityków, pajęczynie układów wywodzących się z PRL, prawa do rządzenia Narodem Polskim.

To my mamy większość, musimy być tego świadomi a naszymi zwolennikami są osoby, które do tej pory bojkotowały wybory nie chodząc na nie. To jest siła i przyszła elita Polski, to są ludzie, którzy uczciwie nie potrafili zgodnie z własnym sumieniem oddać swojego głosu w wyborach.

Jak już wspomniałem nie jesteśmy organizacyjnie przygotowani do przeciwstawienia się systemowi dlatego od każdego z Was zależy sukces taj akcji. Rozpowszechnijcie ten artykuł wśród znajomych, rodziny, współpracowników i wszędzie gdzie się da. Tylko wspólnym działaniem możemy osiągnąć sukces i przejąć kontrolę nad naszym własnym państwem, bo przecież tego właśnie chcemy – Własnego niezależnego Państwa!

Aby urzeczywistnić tę wizję musimy wyznaczyć sobie cel którym nie może być samo oddanie nieważnego głosu. Oddajemy nieważny głos i domagamy się w ten sposób odkrycia wszystkich powiązań, układów i zależności pomiędzy władzą, biznesem i mediami. Domagamy się upublicznienia teczek sporządzonych przez reżim komunistyczny jak i dostępu do teczek będących za granicą, posiadają one bowiem informacje ze spalonych teczek w Polsce. Tylko w ten sposób możemy poznać osoby, które kierują niejasnymi układami i mafijnymi powiązaniami, protektorami oraz beneficjentami a wiec osób, które dały przyzwolenie na złodziejstwo i przyłączyły się do jawnej grabieży. Tylko prawda o nas samych może oczyścić nasz Naród. Jeżeli chcemy żyć we własnym kraju najwyższa pora przeciwstawić się siłom zła i przejąć kontrolę nad naszym państwem.

Marek Krzemiński - www.generacja.org.pl

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: