ASTERCITY CONTRA ABCNET

Drodzy Czytelnicy, Właśnie otrzymałem pogróżki od Spółki Aster City Cable, która próbuje mnie szantażować przerwaniem dostępu do Internetu, jeśli nadal będę naruszał „kulturę sieciową”. Wprawdzie nie wyjaśniono na czym owo naruszenie polega ale wiemy, iż wykryły je anonimowe „wiarygodne osoby trzecie”. Jak Państwo myślicie? Owe „Osoby trzecie” to WSI, prezio, red. Gauden z „Rzeczpospolitej” czy jeszcze ktoś inny, np bohaterowie Ubekistanu. A jak specjaliści od cenzury z Astercity myślą, co zrobię, jeśli zostanę odcięty? Jednocześnie zwracam się o pomoc do naszych Czytelników, którzy cenią sobie wolność słowa panującą na naszym portalu o pomoc i jak najszersze rozpowszechnienie informacji o pogróżkach, których ofiarą padłem. Niech ASTERCITY nie myśli, że cenzura przejdzie. Jeśli zostanę odcięty, wzywam wszystkich do rezygnacji z usług internetowych dostarczanych przez cenzorów z ASTERCITY. J. Darski

Szanowny Panie

Działając w imieniu Aster City Cable Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Operator") uprzejmie informuję, iż zgodnie z wiarygodnymi informacjami, które wpłynęły do Operatora, z wykorzystaniem Urządzenia Aktywnego znajdującego się w lokalu przy ul. Maszewska 31/92 w Warszawie podłączonego do sieci Internet na podstawie zawartej z Panem Umowy abonenckiej numer 13119/z/09/01 z dnia 2004-03-21 ("Umowa"), podjęte zostały działania naruszające postanowienia "Regulaminu szczegółowego świadczenia usług dostępu do Internetu przez Aster City Cable Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie" ("Regulamin"). Działania te polegały na:

- działaniu niezgodnym z "netykietą" - etykietą użytkowników sieci komputerowych, czyli ogólnie pojętą "kulturą sieciową", a zwłaszcza zamieszczanie materiałów niezgodnych z prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe (pkt 4.1.4. Regulaminu);

Kolejne naruszenie spowoduje zawieszenie świadczenia usług przez Operatora na okres 24 godzin. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z punktem 4.3 Regulaminu wykonanie przez Operatora sankcji nie uchybia obowiązkowi uiszczania opłaty za korzystanie z Abonamentu w pełnej wysokości. Jednocześnie zwracam uwagę, iż następne naruszenia spowodować mogą rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odłączenie Pana od Sieci.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż kolejne naruszenia spowodować mogą rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odłączenie Pana od Sieci.

Pragnę również poinformować, iż Operator jest w posiadaniu materiału dowodowego uzyskanego od osoby trzeciej (osób trzecich), tj. innych Abonentów Sieci, potwierdzającego dokonanie wymienionego naruszenia (wymienionych naruszeń). W przypadku sporu, materiał ten zostanie udostępniony odpowiednim organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie zapytania odnośnie tego zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej do Aster City Cable Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 69, 02-586 Warszawa.

Z poważaniem,

Departament Obsługi Klienta

Archiwum ABCNET 2002-2010: