ODWRÓCENIE OBRAZU EKONOMICZNEGO POLSKI

Centrum Adama Smitha przygotowało projekt Ustawy „O likwidacji bezrobocia i naprawie finansów publicznych”. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, eksperci Centrum wielokrotnie zabierali głos w sprawach publicznych, gdyby nie fakt, że Ustawa ma zostać wprowadzona do parlamentu jako projekt obywatelski. Poniżej zamieszczamy tekst Pana Przemysława Remina, głównego ekonomisty banku Raiffeisen w Polsce, w którym autor przedstawia główne założenia projektu. Jednocześnie wszystkich zainteresowanych Ustawą oraz promującą ją akcją odsyłamy na stronę CAS www.smith.pl lub do Fundacji „Odpowiedzialność Obywatelska”, która koordynuje zbieranie podpisów www.odpowiedzialność.org/reformapodatkowacas

Jednocześnie informujemy naszych czytelników, że Fundacja „Orientacja” podjęła decyzję o udziale w koalicji promującej Ustawę.

ODWRÓCENIE OBRAZU EKONOMICZNEGO POLSKI

Zmiany postulowane w projekcie ustawy mogą prowadzić do rewolucji gospodarczej w skali światowej. W ciągu 3 lat stopa bezrobocia ma spaść z najwyższego poziomu w Europie do 4%. Skumulowany przyrost PKB w ciągu 3 lat ma sięgnąć 20%. Skutkiem może być zrównoważenie budżetu w roku 2009 bez konieczności redukowania świadczeń społecznych.

NOWY SYSTEM, STARE ROZWIĄZANIA

Wszystkie postulowane rozwiązania fiskalne zawarte w projekcie przetestowane albo w Polsce, albo w innym kraju. Projekt jest zbiorem udanych i sprawdzonych praktycznie rozwiązań fiskalnych, które jednak łącznie nie funkcjonują w żadnym państwie na świecie. Przykładowo podejście do systemu ubezpieczeń społecznych zostało wzorowane na rozwiązaniu funkcjonującym w Danii (swoją drogą w Polsce funkcjonuje ono w odniesieniu do np. służb mundurowych). Podatek obrotowy to rozwiązanie funkcjonujące w Estonii, które umożliwia eliminację szkodliwego podatku od dochodu osób prawnych (CIT).

PRACA PRZED KAPITAŁEM

Uchwalenie projektu oznacza skokowe obniżenia kosztów pracy. Projekt zakłada obniżenie opodatkowania pracy i zwiększanie opodatkowanie kapitału. Nominalnie pozapłacowe koszty pracy wynoszą obecnie ponad 80% płacy netto. Realnie w skali kraju tzn. po uwzględnieniu ulg, jakie stosują podatnicy pozapłacowe obciążenia pracy stanowią 51%.

PRACA TAŃSZA O POŁOWĘ

W nowym projekcie pozapłacowe koszty pracy są zredukowane z obecnych efektywnych 51% do 25% płacy netto. PIT i składki na ubezpieczenia społeczne zastąpiono podatkiem od funduszu wynagrodzeń, którego stawka wynosi właśnie 25%.

PRACODAWCA MA ZA CO ZATRUDNIAĆ I PODNOŚIĆ PENSJE

Dla pracodawcy redukcja pozapłacowych kosztów pracy jest jeszcze większa – z 80% do 25%. Podatek od funduszu wynagrodzeń jest płacony przez pracodawcę „hurtowo” od wszystkich wypłacanych wynagrodzeń. Tym sposobem zredukowano liczbę podatników o rząd wielkości z 25 milionów do 2,5 miliona. Pozwala to zmniejszyć administrację państwa i umożliwia lepszą kontrolę obszarów, w których dochodzi do nadużyć.

ODBLOKOWANIE INICJATYWY

Ze względu na likwidację biurokracji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, można spodziewać się powstania dużej ilości małych firm. Po pierwsze, znacznie większa część inicjatyw gospodarczych będzie realizowana. Po drugie, ze względu na zryczałtowane opodatkowanie, należy spodziewać się wyjścia z szarej strefy wielu operujących tam obecnie podmiotów.

ZMIANA STRUKTURY PRODUKCJI

Obniżenie opodatkowania pracy będzie prowadzić do spadku cen produktów pracochłonnych. Jako, że Polska jest traktowana przez Zachodnią Europę jako miejsce do produkcji pracochłonnej, ze względu na tańszą siłę roboczą, obniżenie opodatkowania pracy da Polsce ogromną przewagę nad innymi krajami Europy Środkowowschodniej. Na pewno nasili efekt przenoszenia pracochłonnej produkcji z Europy Zachodniej do Polski. Powstanie dużo dodatkowych miejsc pracy dzięki inwestycjom zagranicznym.

MNIEJSZE OPODATKOWANIE

Projekt obniża opodatkowanie (zdecydowanie zmniejsza opodatkowanie pracy, trochę podnosi opodatkowanie kapitału), ale obniża tak, ze zaczyna się przyrost miejsc pracy i wzrost PKB. Generalnie dzień wolności podatkowej się przesuwa ku początkowi roku. Polacy krócej będą pracować na państwo, a więcej owoców ich pracy pozostanie w ich rękach.

PODSUMOWANIE

Postulowane zmiany zwracają ludziom wolność, która im się należy, i której nigdy nie mieli. Z jednej strony upraszczają administrację, a z drugiej dają Polsce wyraźny przewagę konkurencyjną w Europie pod względem możliwości produkcji. Zmiany te pozwolą zogniskować w Polsce większość inwestycji przenoszonych z zachodu do Europy Środkowowschodniej z powodu niższych w tym regionie kosztów pracy. Ludzka praca to jedyny zasób, jaki Polska ma w nadmiarze. Stopa bezrobocia waha się na poziomie 17%-18%. Wśród młodych ludzi stopa bezrobocia jest dwukrotnie większa. I właśnie duże bezrobocie wśród młodzieży jest dowodem, że nie jesteśmy ofiarami procesu restrukturyzacji tylko przygniatających kosztów pracy. Wielki projekt postulowany przez CAS to silnik gospodarczy dający nowe miejsca pracy.

SYNTEZA PROJEKTU USTAWY CAS O LIKWIDACJI BEZROBOCIA

Cele projektu:

(1) Redukcja nominalnego pozapłacowego obciążenia pracy o 2/3,

(2) Przebudowa systemu ubezpieczeń społecznych,

(3) Uproszczenie systemu podatkowego w odniesieniu do małych firm,

(4)Zapewnienie sektorowi samorządów lokalnych dochodów w całości finansujących ich wydatki.

Założenia:

(1) Dochody sektora publicznego pozostają na obecnym poziomie. Reforma nie dotyka sfery wydatków publicznych. Zmniejszą jednak obciążenia budżetu o kilkanaście miliardów złotych.

(2) Proponowany system jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej.

(3) Podatki mają być niskie, aby nie powstawała szara strefa.

(4) Podatki winny być tanie w obsłudze.

(5) Podatki nie powinny rodzić patologii typu ucieczka w koszty.

(6) Nie ma podatków sprawiedliwych, są tylko mniej uciążliwe.

Likwidowane podatki:

(1) PIT,

(2) CIT,

(3) Wszystkie składki obciążające pracę przekazywane do ZUS (ZUS, FP, FGŚP, PERON, itd.).

Nowe podatki:

(1) Podatek od funduszu wypłat na rzecz osób fizycznych. Stawka 25% od wszelkich wypłat netto (innych w nowym systemie nie ma) na rzecz osoby fizycznej. Nie ma różnicy w opodatkowaniu, czy pracownik ma umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło;

(2) Podatek od małych firm. Ryczałt 350 zł miesięcznie;

(3) Podatek od osób pracujących na własny rachunek. Ryczałt 350 zł miesięcznie
;
(4) Podatek od przychodów ze sprzedaży w spółkach handlowych. Stawka 1%;

(5) Podatek od kapitałów własnych w spółkach handlowych. Stawka 2 promile miesięcznie (2,4% rocznie).

Podatki zmieniane:

(1) VAT. W stosunku do spółek kapitałowych bez zmian.

(2) VAT. W stosunku do małych firm możliwość wyboru procedury uproszczonej polegającej na ryczałcie w kwocie 350 zł miesięcznie bez możliwości odliczania VAT od towarów użytych w procesie produkcji.

Skutki:

(1) Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy realnie o ponad połowę, a nominalnie co jest istotniejsze dla pracodawcy o 66%;

(2) Zwiększenie podaży miejsc pracy. Główny przyrost będzie w usługach i małych firmach rodzinnych;

(3) Dodatkowy przyrost PKB;

(4) Zwiększenie dochodów fiskalnych z tytułu wzrostu PKB;

(5) Odbiurokratyzowanie gospodarki;

(6) Zmniejszenie kosztów obsługi rachunkowej dla firm;

(7) Ulga dla przedsiębiorców z tytułu zlikwidowania skomplikowanej i nieustannie zmieniającej się materii podatkowej;

(8) Sprawny system ubezpieczeń społecznych;

(9) Zmiana struktury kosztów w firmach, zmiana struktury cen, zmian struktury produkcji w całej gospodarce. Produkcja dóbr pracochłonnych stanieje, a produkcja dóbr kapitałochłonnych zdrożeje;

(10) Redukcja liczby podatników o rząd wielkości z 25 milionów do 2,5 miliona.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: