Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Wtorek, 28 września 2021

Order Odrodzenia Polski dla Jerzego Targalskiego

Prezydent RP Andrzej Duda nadał za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jerzemu Targalskiemu

Order przekazała na ręce najbliższej rodziny Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zofia Romaszewska podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.