Uroczystości pożegnania Ś. † P. Jerzego Targalskiego

fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Aleksander Mimier
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
fot. Filip Błażejowski
Prawa autorskie do zdjęć: Aleksander Mimier (1-20) Filip Błażejowski (21-40)