Sprzeciw tzw. starych działaczy SLD w sprawie zjednoczenia