Józef Darski

Nowa ordynacja w USA - legalizacja bezprawia - Geopolityczny Tygiel 12.03.2021, cz. 191