Przekazanie władzy w USA odbyło się bez zakłóceń - Geopolityczny Tygiel 22.01.2021, cz. 184