Dlaczego Targalski wstąpił do PZPR i co się działo na obozach młodzieżowych?