Sytuacja Polski w okresie Świat Bożego Narodzenia. Covid i związana z nim sytuacja w Polsce. Czy rząd w Polsce dobie radzi w obecnym czasie?