Relacja dyskusji Międzymorza we Lwowie - dr J. Targalski - Geopolityczny Tygiel 18.12.2020, cz 179