Józef Darski

O wyborach w USA i ulicznej barbarii